Oversigt digte – poems

H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems

På denne side ses en oversigt af nogle af H.C. Andersens digte, andre kan findes andre steder end her på siden bl.a. i hans rejsebeskrivelser. Digtene giver udtryk for H.C. Andersens refleksioner over datiden og dens personer. Desuden giver de udtryk for hans egne følelser og stemninger igennem et langt liv. Den primære kilde til teksterne er H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. Anden Udgave. Kjøbenhavn C. A. Reitzels Forlag 1879.

 1. H.C. Andersen: “Er du i verden vide.” 1867
 2. H.C. Andersen digt: Og nu farvel du gamle år (Gisselfeld)
 3. H.C. Andersens nytårsdigt fra 1861
 4. “Veni creator”
 5. H.C. Andersen:  Pauli 1 Cor. 15, 42-44
 6. “Pandebeen, Øiesteen, o.s.v.”
 7. Geheimeraad J.Collin I. 1844
 8. Geheimeraad J.Collin   II.   Den 6te Januar 1848
 9. Med “Molbechs Eventyr.“
 10. Hytten1830
 11. Kong Christian den Ottende II. 1848
 12. “Det har Zombien gjort” 1838
 13. Aftendæmring 1830
 14. Snee-Dronningen 1830
 15. Digterskibet 1830
 16. Risens datter 1830
 17. Aftenen (Et Træsnit) 1825
 18. Ballade 1829
 19. Hvad jeg elsker 1830
 20. Lille Lise ved Brønden
 21. Thorvaldsen I.  Jason og Alexandertoget.
 22. Thorvaldsen II. Til Thorvaldsen, da han første Gang kom i Studenterforeningen
 23. Thorvaldsen III. “Danserinden” – Ganymed – Amor og Psyche
 24. Graat Veir 1830
 25. Østergade, poetisk betragtet 1829
 26. En hustru 1844
 27. Underlige Drømme 1831
 28. Den unge Herr Petersen 1854
 29. Naar Alnaturen slumrer
 30. Digt af H.C. Andersen om “Berlin”
 31. ”En Stemning” 1866
 32. Mindedigt over Henriette Wulff 
 33. H.C. Andersen digt Odense fra 1875
 34. “I Afrika”
 35.  Trøst i tro
 36. En digters sidste sang 1844
 37. Mit Barndoms Hjem. (Nær Odense-Munkemølle).
 38. Mit Barndoms Hjem. Manuskript
 39. Billedstormerne
 40. Tunge timer
 41. “Agnetes vuggevise”
 42. Min Undskyldning (1831)
 43. Recension
 44. Poesien
 45. Sjælen (1824)
 46. Rime-Djævelen (1828)
 47. Rabbi Meyer (1839
 48. Aftenlandskab
 49. Avis aux lectrices 1830
 50. H.C. Andersen digt 1832 Gefion
 51. Tanker ved en ituslagen Jydepotte
 52. Hjertetyven
 53. Aarets tolv Maaneder tegnede med Blæk og Pen
 54. Aarets tolv Maaneder…. Februar 1832
 55. Aarets tolv Maaneder tegnede med Blæk og Pen  Mai
 56. Sommerflugt og – hvile (Juli måned)
 57. Aarets tolv Maaneder …. August
 58. Aarets tolv Maaneder …. September
 59. Aarets tolv Maaneder …. October
 60. H.C. Andersen: Aarets Børn
 61. H.C. Andersen: En Reisende
 62. Et digt om Konerne
 63. H.C. Andersen digt 1825 Skovbal
 64. Klintekorset på Møen
 65. Slaaentjørnen
 66. Rosen paa Kisten
 67. Kjærlighed 1830
 68. Den fremmede Fugl
 69. Fædrelandet
 70. Moderen med Barnet 1829
 71. Mosters Skjermbræt
 72. Barnet ved Kirken 1831
 73. “En Guddoms Tanke er Du, Poesi!” 1832
 74. Ørkenens Søn
 75. Hjertets Melodier
 76. Livet en Drøm
 77. Studenten 1829
 78. Stakkels Mary Anne (1852)
 79. Manden fra Paradiis 1830
 80. Elbkongens Brud
 81. Til J.P.E. Hartmann: Ved hans Hjemkomst fra Udlandet 1835
 82. Til J.P.E. Hartmann   II.  (Den 14de Mai)
 83. Den rædselsfulde Time
 84. Phantasistykke
 85. Hjerte-Suk til Maanen
 86. Kometen 1829
 87. Kometen 1835 *)
 88. Rosenknoppen
 89. De to Fugle
 90. Spillemanden
 91. Bøgetræet  „Träume sind Schäume.“
 92. Studie efter Naturen 1831
 93. Skildvagten 1830
 94. Havfruen ved Samsø
 95. Veirmøllen paa Bakken
 96. Weyse  (Ved hans Jubilæum)
 97. Et Sagn: Holger Danske
 98. Taaren 1829
 99. Bruden i Rørvig Kirke
 100. Formens evige Magie (Et poetisk Spilfægteri)
 101. Oldtids huuslige Liv
 102. Amors spillekort
 103. Svinene
 104. Varulven
 105. Min Vise
 106. Vandrer-Liv
 107. Rosen 1832
 108. Fyen
 109. Phantasus
 110. Min Undskyldning (1831)
 111. Digteren og Amor
 112. Gurre 1842
 113. Soldaten
 114. Lille Viggo 1832
 115. Rigmor 1853
 116. Hjemmet. *)
 117. Silkeborg 1853
 118. “Jeg er en Skandinav!” 1837
 119. „I Hytten hos min Moder”
 120. Havblik
 121. Italien  Beatrice Cenci
 122. Vandring paa Vesuv 1834
 123. Tredie Gang i Italien  (Skrevet paa St. Luzia Sommeren 1846)
 124. Konen med Æggene 1836
 125. “Du skal lee!”
 126. Den lille Pige i Asylet
 127. Bregentved I.  Paa Grevindens Fødselsdag
 128. Bregentved III  En Glædes-Fest i Dag vi har
 129. Hjemvee 1830
 130. Langelandsk Folkemelodi 1854
 131. Grethes Glæde over Sommeren
 132. Den nye Sprøite 1830
 133. Hende jeg mener
 134. Kunstner-Livet 1830
 135. “Min lille fugl, hvor flyver du?”
 136. Et Vinterparti 1831
 137. De tre nordiske Rigers Skaal for Adam Oehlenschläger
 138. Udenfor asylet 1844
 139. B. S. Ingemann 1846
 140. Morten Lange – Et juledigt
 141. Paaske-Sang. (Efter der Italienske.) 
 142. I. “Jylland. (Da Oldtid kun var nyfødt Skum)” 
 143. II. “Den jydske Hede i Regnveir” 
 144. III. “Hvile paa Heden” 
 145. IV. “Længsel med Potterne” 
 146. V. “Drengen og Moderen paa Heden” 
 147. VI. “Maleri fra Jyllands Vestkyst” 
 148. VII. “Phantasie ved Vesterhavet” 
 149. VIII. “Reise-Capriccio” 
 150. H.C. Andersen: Den Ubekjendtes Mesterværk.(Versificeret Anekdote.) 
 151. H.C. Andersen 1846: Alphabet-Bouquet (Alfabet-Buket)
 152. H.C.Andersen 1849: Indledningsord ved “Julehilsen til Store og Smaa fra danske Componister” .
 153. H.C.Andersen 1850: Indledningsord ved “Julehilsen til Store og Smaa fra danske Componister” .
 154. H.C.Andersen: Julehilsen til Store og Smaa fra danske Componister ( Niels W. Gade).
 155. H.C.Andersen 1851: Julehilsen til Store og Smaa fra danske Componister ( J.P.E. Hartmann).
 156. H.C.Andersen 1851: Julehilsen til Store og Smaa fra danske Componister ( Eduard Helsted ).
 157. H.C.Andersen 1851: Julehilsen til Store og Smaa fra danske Componister ( E. Hornemann).
 158. H.C.Andersen 1851: Julehilsen til Store og Smaa fra danske Componister ( H.S. Pauli).
 159. H.C.Andersen 1851: Julehilsen til Store og Smaa fra danske Componister ( Anton Rée).
 160. H.C. Andersen 1842: Cantate i Anledning af Hendes Majestæt Dronning Caroline Amalias høie Fødselsfest den 28de Juni 1842.
 161. H.C.Andersen prologer 1854: Ved en Forestilling af Familien Price
 162. H.C.Andersen prologer 1854: I lignende Anledning, fremsagt af Carl Price
 163. H.C.Andersen prologer 1854: Ved en givet Forestilling til Indtægt for ,,den blinde Soldat”
 164. H.C.Andersen prologer 1854: Fremsagt af Hr. Ch. Schmidt ved hans Sommerforestilling i Casino 1853
 165. Farvel til H.P.Holst (da han reiste til Italien 1840)
 166.  Tyveknægten
 167. 1852: Vandring i Skoven (Langelandsk Folkemelodi)
 168. Vandrerens Sang (Skrevet i Leipzig i Mai 1831.)
 169. Mene, mene tekel upharsin 1838
 170. 1838: Asylsang
 171. 1838: Brev til Fru Saabye.
 172. 1830: “Skolemesteren”….I den lumre Skolestue vil vi nu dvæle lidt!
 173. 1830: Børnene og den graa Morlille
 174.  Til Hende
 175.  Den Gang vi endnu havde Vaar
 176. Jeg fik et Brev fra hende, som Du veed.
 177. Brudstykke af en Rundsang (lagt ind i Oversættelsen af “Der Verschwender”.)
 178.  Herrens Bøn ( Læs Aften og Morgen dit Fadervor!)
 179.  Den stille Uge
 180. Vise
 181. Romanze ( Hvor Bøgen helder sin friske Green )
 182.  Brudefolkene ( paa Jernbanen mellem Kjøbenhavn og Roeskilde )
 183. Til Sophie Gade, født Hartmann (at synge for sine Smaa)
 184. Jeg gik igjennem den duftende Skov (Skrevet under et Besøg hos Ingemanns i Sorø.)
 185. Romanze (Skrevet paa Bregentved)
 186. 1840: Studenten fra Lund
 187. 1869: Liden Kirsten og Prins Buris.
 188. 1864: “Jeg har en Angst som aldrig før.”
 189. 1846: Ung Elskov
 190. Ved Aarsskifter
 191. Forvisning (Under Krigen 1864)
 192. Ved Soldatens Hjemkomst i 1864.
 193. En Stemning
 194. Danske Poeter i Bouquet. (Til en Ven i Portugal, der var fortrolig med dansk Poesi.)
 195. Norge
 196. Korsør (Oppe fra vinduet i Banehotellet)
 197. Til Maleren Carl Bloch (med mine ham i December 1866 tilegnede nye Eventyr og Historier)
 198. Stormfloden (Den 13de November 1872)
 199. En Stemning (Hamburg 1873)
 200. 1874: Oldingen
 201. H.C. Andersens digt til Moritz G. Dorothea Melchiors sølvbryllup 17. juni 1871
 202. Paa Genfersøen. (22de August 1833) 
 203. Paa Slottet Chillon (23de August 1833)
 204. Paa Vejen fra Genua langs Middelhavet.(2de October 1833.)
 205. I Rom (November 1833)
 206. Fra Quirinalhaven (11 Januar 1834)
 207. Min Musa
 208. Indskrift paa Rammen 
 209. Indskrift paa en Kirkeklokke
 210. Efter H. Heine.(Til Gades Musik)
 211. Verden er falsk, Verden er fæl…
 212. Impromptu over Thorvaldsens Atelier (i Nysø Have 1840)
 213. Jeg er ei længer i Ungdomstid….
 214. Dødsenglen flyver i slimet Ham…
 215. Et evigt Liv tør jeg ikke kræve…
 216. Paris (Susende, vexlende, trættende, broget)
 217. Ved ham, for hvem at Stenen brast for Graven…
 218. I dette Jordlivs Forgjængelighed…
 219. I Rummets store Uendelige…
 220. Efter Gjenoptagelsen af Holbergs “De Usynlige”.
 221. Til H. S.
 222. Er Fyren af Adel, og Pigen har Penge….
 223. Jeg troer, at der før en Verden var;
 224. Granattræet
 225. Hvis Du forstod mit Hjertes Suk…
 226. Hvis Thorvaldsen Dig saae, o, søde Lykke…
 227. Hvor det er selsomt at see Ungdom døe…
 228. Hvor skulde jeg kunne glemme…
 229. Friskt skyder Hverdagslivet sine Ranker…
 230. Der er saa øde paa Heden…
 231. I Rom 1841
 232. Erindringen gjemmer saa mangt et Syn…
 233. Hvis høit i Juletræets Top…
 234. I Orienten Nattergalen…
 235. Ved Juletid i Nizza
 236. I Dødsstunden. (Endnu et Vers til Digtet “Digterens sidste Sang.”)
 237. Med en Afbildning (Af den Gaard i Bredgade, som i en Aarrække beboedes af Geheimeraad Collin.)
 238. Snegle-Spyt 1867
 239. H.C.Andersen smaavers 38 : Paa Livs-Seiladsen er Gud det Fyr…
 240. Improvisation (23 September 1866)
 241. Improviseret Skaaltale for Etatsraad Melchior (,,Rolighed” den 22de Juni 1867)
 242. Norsk Stiil
 243. H.C.Andersen smaavers 42 : Til Den, det rammer!
 244. Gaar Du paa Glatiis og falder, min ben!
 245. Drengen og Hundehvalpen.
 246. H.C.Andersen smaavers 45 : Med det Onde og med det Gode.
 247. En skyet, guulgraa Luft saa tung og hed…
 248. Paris
 249. I Vel og Vee, Guds Villie skee!
 250. Ved Borgen Ravenswood i Skotland.(Skrevet paa Ruinerne)
 251. H.C.Andersen smaavers 50: Basnæs.(Skrevet foran i et Exemplar af “Mit Livs Eventyr”)
 252. Til den lille Marie.
 253. Fra min Reise i Foraaret 1872.
 254. Hvad der skal skee, det skeer, græd Du end Blod;
 255. I Foraaret i Kjøge. (Til lille Charlotte)
 256. H.C. Andersen digt: Fyen og Schweitz
 257. H.C. Andersen digt  “Den korteste Nat”  (Marts 1875)
 258. H.C. Andersen digt:  Kjøbenhavn (Februar 1875.)
 259. Deviser med Presenter paa et Juletræ 1847
 260. Med et Halsbaand “Deviser med Presenter” 
 261. Med en Kurv “Deviser med Presenter”
 262. Med en Brystnaal i Form af en Flue.”Deviser med Presenter” 
 263. Med en Fløite fra en Dame “Deviser med Presenter” 
 264. Med en Dukke “Deviser med Presenter” 
 265. Med en Penge-Griis “Deviser med Presenter” 
 266. Med en Trompet “Deviser med Presenter” 
 267. Med mit photographerede Portrait i Ramme “Deviser med Presenter” 
 268. Med J. L. Heibergs “Urania” “Deviser med Presenter” 
 269. Med en Jagtkniv “Deviser med Presenter” 
 270. Med et Hefte af mine Eventyr “Deviser med Presenter” 
 271. Med en Vedbende-Ranke i Potte. “Deviser med Presenter”
 272. Med et blomstrende Rosentræ. “Deviser med Presenter”
 273. Med Gellerts Fabler “Deviser med Presenter” 
 274. Med et Kobberstykke “Deviser med Presenter” 
 275. Med et tydsk Exemplar af mine Eventyr “Deviser med Presenter” 
 276. Med et Bundt Cigarer “Deviser med Presenter” 
 277. Med Byrons Værker “Deviser med Presenter” 
 278. Med Freiligraths Digte “Deviser med Presenter” 
 279. Med en Dukke. “Deviser med Presenter” 
 280. Med en Pibe “Deviser med Presenter”
 281. Med en Blomsterpige af Chocolade. “Deviser med Presenter” 
 282. Med nogle smukke Fidibus “Deviser med Presenter” 
 283. Med Thorvaldsens Statue “Deviser med Presenter” 
 284. Med en Flaske duftende Vand “Deviser med Presenter” 
 285. Med en Spaaqvinde “Deviser med Presenter” 
 286. Med en “Gliedermann” “Deviser med Presenter” 
 287. Med en Lysestage “Deviser med Presenter” 
 288. Med en Papirtrykker med Blomster “Deviser med Presenter” 
 289. Med et Cigarfoderal “Deviser med Presenter”
 290. Med en Reisehue “Deviser med Presenter”
 291. Med et Kobberstykke. “Deviser med Presenter”
 292. Med to Vaser “Deviser med Presenter”
 293. Med en Krave “Deviser med Presenter”
 294. Med et Landskab fra Italien “Deviser med Presenter”
 295. Med et Kravebaand “Deviser med Presenter”
 296. Med en Blomstervase “Deviser med Presenter”
 297. Med en Hund i Sæbe “Deviser med Presenter”
 298. Med en Tobakspung “Deviser med Presenter”
 299. Med en Ring fra en Ægtemand til hans Hustru “Deviser med Presenter”
 300. Med et Huuskors “Deviser med Presenter”
 301. Deviser med Presenter ( Med en Lysestage – Sæt Dig i Stagen, men ikke for kroget! ) 
 302. Med et Par Kopper, hvorpaa et Billed af Roeskilde 
 303. Med Visitkaart
 304. Med et Guttapercha-Ansigt 
 305. Med en Kurv med Æg 
 306. Med et Billede “Deviser med Presenter”
 307. Med en Krave – Du faaer til Julegave? “Deviser med Presenter”
 308. Med Papir “Deviser med Presenter”
 309. (Med et Par Handsker) “Deviser med Presenter”
 310. Med Eau de Cologne. “Deviser med Presenter”
 311. Med en krukke Pomade “Deviser med Presenter”
 312. Med Oehlenschlægers Portrait. “Deviser med Presenter”
 313. Med en Deel Sparebøsser, “Deviser med Presenter”
 314. Med mine Eventyr – Til en ung Pige “Deviser med Presenter”
 315. Med en Papirholder i Form af en Ridderhaand “Deviser med Presenter”
 316. Med mine „Digte gamle og nye“ “Deviser med Presenter”
 317. Med en broderet Skjærm “Deviser med Presenter”
 318. Med mine “Samlede Skrifter” “Deviser med Presenter”
 319. Med et Billede af Rosenborg Have “Deviser med Presenter”
 320. Med en Hund “Deviser med Presenter”
 321. Med H. P. Holsts: Den lille Hornblæser “Deviser med Presenter”
 322. Med Sammes “Sicilianske Skizzer og Noveller” “Deviser med Presenter”
 323. Med et stykke Sæbe “Deviser med Presenter”
 324. Med en Terracotta-Figur af Bissen “Deviser med Presenter”
 325. Med forskjellige Presenter, bragte Frøken Anna paa hendes Fødselsdag af den unge Hundemoder Pet “Deviser med Presenter”
 326. Med mine Eventyr “Deviser med Presenter”
 327. Maskerade-Vers uddelte af en Spaaqvinde
 328. H.C. Andersen Stambogsblade I : Til mig Du kom som Lille, barnlig-glad.
 329. H.C. Andersen Stambogsblade II : Fra Vesterhavets Lande
 330. H.C. Andersen Stambogsblade III: Fire Blade skrevne i St. Goar ved Rhinen
 331. H.C. Andersen Stambogsblade IV : A. Henselt.
 332. H.C. Andersen Stambogsblade V : Dandserinden Augusta Nielsen
 333. H.C. Andersen Stambogsblade VI : Musikdirecteur W. Rübner 
 334. H.C. Andersen Stambogsblade VII : Sangeren P. Schram
 335. H.C. Andersen Stambogsblade VIII : Componisten Hägg
 336. H.C. Andersen Stambogsblade IX : Fru O’Neill
 337. H.C. Andersen Stambogsblade X: C. Castenskjold
 338. H.C. Andersen Stambogsblade XI : Til Jonas Collin.
 339. H.C. Andersen Stambogsblade XII : Fru Grove, født Fenger.
 340. H.C. Andersen Stambogsblade XIII : I en ung norsk Componists Album, da han reiste til Rom.
 341. H.C. Andersen Stambogsblade XIV : Agnes Dunlop og Michael Rosing.
 342. H.C. Andersen Stambogsblade XV: G. C. Delbanco.
 343. H.C. Andersen Stambogsblade XVI : C. Neergaard
 344. H.C. Andersen til forskellige: 1. Til Christian den Ottende.
 345. H.C. Andersen til forskellige: 2. Til H. C. Ørsted
 346. H.C. Andersen til forskellige: 3. Til A. Oehlenschlæger.
 347. H.C. Andersen til forskellige: 4. Til Capitainlieutenant Chr. Wulff.
 348. H.C. Andersen til forskellige: 5.1 Efter første Opførelse af Balletten “Fjernt fra Danmark”
 349. H.C. Andersen til forskellige: 5.2 Efter Balletten “Et Folkesagn”‘
 350. H.C. Andersen til forskellige: 6. Til Fru Julie Sødring
 351. H.C. Andersen til forskellige: 7. Johanne Louise Heibergs Statue af H.S. Bissen.
 352. H.C. Andersen til forskellige: 8. Alexander Dreyschok.
 353. H.C. Andersen til forskellige: 9. Christian Winther.
 354. H.C. Andersen til forskellige: 10. Til Bjørnstjerne-Bjørnson.
 355. H.C. Andersen: Prolog I. (Ved en Forestilling paa Frederik den Syvendes Fødselsdag)
 356. H.C. Andersen: Prolog II. (Ved en Forestilling i veldædigt Øiemed)
 357. H.C. Andersen : Epiloger 1. (Fremlagt ved en Aftenunderholdning den 11. Februar 1838 til Fordeel for Stiftelsen til Blindes Dannelse.)
 358. H.C. Andersen: Epiloger 2. (Ved en Forestilling af Frøken Amalie Price)
 359. H.C. Andersen: Epiloger 3. (En Epilog — dens Kreds gaaer vidt..)
 360. H.C. Andersen: Epiloger 4. (Hver af os gjemmer i sin Hjertekrog… )
 361. H.C.Andersen: Ved Kunstner-Carnevalet i Casino 1852
 362. H.C. Andersen: Et Par Ord ved Scenens Gjenaabning den 1. Decbr. 1857
 363. H.C. Andersen : Ved Kunstner-Carnevalet i Casino den 20. Marts 1860.
 364. H.C. Andersen: Kongehuset 1. “Til Frederik den Sjette”
 365. H.C. Andersen sang: Kongehuset 2. Sange ved det søsterlige Velgjørenheds Selskabs Forsamling i Anledning af Marie Sophie Frederikkes Fødselsdag.
 366. H.C. Andersen 1842: Kongehuset 3. Til Enkedronning Marie Sophie Frederikke ved Skydeselskabets Trehundredeaars Jubelfest
 367. H.C. Andersen 1856: Kongehuset 4. Sang til Kong Frederik den Syvende ved hans Ankomst i det Kongelige Theater.
 368. H.C. Andersen 1858: Kongehuset 5. Sang i Anledning af Kong Frederik den Syvendes Nærværelse i det kongelige Theater
 369. H.C. Andersen 1859: Kongehuset 6. Sang ved Kong Frederik den Syvendes ankomst i det kongelige Theater
 370. H.C. Andersen 1860: Kongehuset 7. Sang til Kong Frederik den Syvende ved hans Ankomst til det Kongelige Akademi for de skjønne Kunstner
 371. H.C. Andersen 1863 : Kongehuset 8. Med kong Christian den Niendes Portrait.
 372. H.C. Andersen 1863: Kongehuset 9. Med Dronning Louises Portrait
 373. H.C. Andersen 1864: Kongehuset 10. Med Prindsesse Dagmars Portrait.
 374. H.C. Andersen : Kongehuset 11. I Prindsesse Dagmars Stambog.
 375. H.C. Andersen 1866: Kongehuset 12. Farvel!
 376. H.C. Andersen 1869: Kongehuset 13. Deres Kongelige Høiheder Kronprinds Frederik og Prindsesse Lovisa.
 377. H.C. Andersen: Kongehuset 14. Til Kronprinds Frederik og Kronprindsesse Lovisa
 378. H.C. Andersen Leilighedsdigte 1 : Sang ved Rector Meislings Indsættelse i Helsingør 1826
 379. H.C. Andersen Leilighedsdigte 2: Studenter-Sang, den 14de Februar 1831
 380. H.C. Andersen Leilighedsdigte 3: En splinterny Dandse-Vise 1832
 381. H.C. Andersen Leilighedsdigte 4.: Sang for de Danske i Paris (Ved et Middagsgilde i Hôtel Vivienne i Mai 1833.)
 382. H.C. Andersen Leilighedsdigte 5.: Fastelavnsvise
 383. En lille Flugt til Rom den 8de Marts 1835.
 384. H.C. Andersen Leilighedsdigte 7 : Sang ved Romergildet
 385. H.C. Andersen Leilighedsdigte 8.: Salmer ved første Gudstjeneste i Holmens Kirke efter dens Istandsættelse 1836
 386. H.C. Andersen Leilighedsdigte 9: Cantate, afsungen Nytaarsdag i Garnisonskirken.
 387. H.C. Andersen Leilighedsdigte 10: Videnskabernes Skål.
 388. H.C. Andersen Lejlighedsdigte 11: Jagtherrens Skål.
 389. H.C. Andersen Leilighedsdigte 12: Lev vel til Jenny Lind 1843
 390. H.C. Andersen Leilighedsdigte13: Cantate ved Sognepræst C.F. Brorsons 50aarige Embedsjubilæum 1843
 391. H.C. Andersen Leilighedsdigte 14: Julesang i det Collinske Huus 1848
 392. H.C. Andersen Leilighedsdigte 15: Sang til den kjære Oldemoer A. C. D. Drewsen 1852
 393. H.C. Andersen Leilighedsdigte 16: Til Niels W. Gade og Sophie Hartmann
 394. H.C. Andersen Leilighedsdigte 17: Sang ved Femogtyveaars-Festen for Studenter fra et og samme Aar 1852
 395. H.C. Andersen Leilighedsdigte 18: Ved Efterslægtselskabets Stiftelsesfest 1853
 396. H.C. Andersen Leilighedsdigte 19: Balletpersonalets hilsen til Fru J. L. Heiberg 1853
 397. H.C. Andersen Leilighedsdigte 20: Til Fru Johanne Louise Heiberg 1853
 398. H.C. Andersen Leilighedsdigte 21: Sange ved det kongelige Opfostringshuus’s hundredeaarige Fest 1853
 399. H.C. Andersen Leilighedsdigte 22: Sang ved Fru Malle Drewsens Fødselsfest paa Silkeborg 1853
 400. Hans Christian Andersen : Ved kransens hejsning på Grandjeans nye gård (Fra gammel tid en gård her stod) 22.dec. 1853
 401. H.C. Andersen Leilighedsdigte 24: Ved Indvielsen af den Bingske Porcellainsfabrik 1854
 402. H.C. Andersen Leilighedsdigte 25: Til Jonas Collin – Familiesange paa hans Fødselsdage
 403. H.C. Andersen Leilighedsdigte 26: De Danske Qvinder. (Tohundredeaarsfesten den 11te Februar 1859.)
 404. H.C. Andersen Leilighedsdigte 27: Sang ved Fest-Ballet i Casino 1860
 405. H.C. Andersen Lejlighedsdigte 28: Sang ved Politidirecteur C.J.C. Bræstrups Jubilæum 1860
 406. H.C. Andersen Leilighedsdigte 29: En Foraarsfest i Rom 1861
 407. H.C. Andersen Leilighedsdigte 30: Paa Balletskolen 1862
 408. H.C. Andersen Leilighedsdigte 31: Det Skjønne. Sang for de unge Kunstnere.
 409. H.C. Andersen Leilighedsdigte 32: Haandværkerens Vise.
 410. H.C. Andersen Leilighedsdigte 33: En Moders Skaal.
 411. H.C. Andersen Leilighedsdigte 34: Den 2den Februar 1864. (Ved Emma Hartmanns og F. Vedels Bryllup.)
 412. H.C. Andersen Leilighedsdigte 35: Sang ved Femogtyveaars-Festen for Borgerrepræsentant N.F. Bonnesen og Raadmand V. Petersen 1867.
 413. H.C. Andersen Leilighedsdigte 36: Sang ved Afsløringen af Mindestøtten paa Holsteinsborg (den 18de October 1870)
 414. H.C. Andersen Leilighedsdigte 37: Børnenes Skaal. Ved Moritz og Dorothea Melchiors Sølvbryllup 1871
 415. H.C. Andersen Leilighedsdigte 38: Til J.P.E. Hartmann (den 22de Mai 1874)
 416. H.C. Andersen Bryllupssang 1: Louise Collin og B.C.W. Lind (den 25de November 1840.)
 417. H.C. Andersen Bryllupssange 2: Den 22de April 1847 (I Kirken)
 418. H.C. Andersen Bryllupssange 3: Pauline Beutner og Valdemar Drewsen (Den 22de Juni 1854).
 419. H.C. Andersen Bryllupssange 4: Johanne Drewsen og C. von Krieger.(Mai 1855.)
 420. H.C. Andersen Bryllupssange 5: Mathilde Stæger og Niels W. Gade (den 12te November 1857.)
 421. H.C. Andersen Bryllupssange 6 : Augusta Jøhnke og Carl Reitzel.(den 1ste Juni 1859.)
 422. H.C. Andersen Bryllupssange 7: Louise Ipsen og C. St. A. Bille (Den 8de Juni 1859)
 423. H.C. Andersen Bryllupssange 8: A. de Neergaard og O.C. Kahrs (11. Juli 1862).
 424. H.C. Andersen Bryllupssange 9: Clara Hartmann og August Winding. Den 10 Mai 1864.
 425. H.C. Andersen Bryllupssange 10: Bolette Puggaard og Emil Hartmann. (Den 4. November 1864.)
 426. H.C. Andersen Bryllupssange 11 : Johanne Melchior og J.B. Melchior.(den 3die Marts 1867.)
 427. H.C. Andersen Bryllupssange 12 : Lucia Scavenius og Carl Castenskjold (Basnæs den 26de October 1867.)
 428. H.C. Andersen Sølvbryllupssang 1: B.M. Bindesbøll og J.E. Wegener (Den 4. October 1836.)
 429. H.C. Andersen Sølvbryllupssange 2 : Postmester, Grev Holck og Hustru, født Møller.(D. 29. September 1841)
 430. H.C. Andersen Sølvbryllupssange 3 : Josepha Siboni og Ferdinand Tutein. (Den 17 October 1849.)
 431. H.C. Andersen Sølvbryllupssange 4 : Ingeborg Collin og Adolph Drewsen.(den 18de October 1851.)
 432. H.C. Andersen Sølvbryllupssange 5 : Augusta Petzholdt og Gottlieb Collin.(24de October 1858.)
 433. H.C. Andersen Sølvbryllupssange 6: Louise Collin og B.C.W. Lind.(25de November 1865).
 434. H.C. Andersen Sølvbryllupssange 7 : Dorothea Henriques og Moritz Melchior.(den 17de Juni 1871.)
 435. H.C. Andersen Sølvbryllupssange 8: Hofjuveleer Michelsen og Hustru, født Hansen.(Den 10 Februar 1872.)
 436. H.C. Andersen Guldbryllupssang : C.W. Wiehe og A.L. Wiehe, født Rosing. Den 10de December 1862.
 437. H.C. Andersen Mindedigte over Afdøde 1 : Ved Landgrevinde Louise Charlottes Bisættelse i Roeskilde Domkirke den 7de A
 438. H.C. Andersen Mindedigte over Afdøde 2: Farvel til Kong Frederik den Syvende.
 439. H.C. Andersen Mindedigte over Afdøde 3 : Fru A. C. D. Drewsen, født Lassen † den 23 April 1852
 440. H.C. Andersen Mindedigte over Afdøde 4.: Sophie Gade født Hartmann
 441. H.C. Andersen Mindedigte over Afdøde 5: Christian Wulff 1856.
 442. H.C. Andersen Mindedigte over Afdøde 6: Adam Holst.April 1859
 443. H.C. Andersen Mindedigte over Afdøde 7: Jonas Collin 1861.
 444. H.C.Andersen Mindedigte over Afdøde 8: Ved Efterretningen om Michael Wiehes Død. November 1864.
 445. H.C. Andersen Mindedigte over Afdøde 9: Henrik Hertz. Februar 1870.
 446. H.C. Andersen: De Danske og deres Konge 1830
 447. H.C. Andersen: “For Danmark!”
 448. H.C. Andersen: “Den Frivillige” (Fædrelandske Digte under Krigen 1848-1851)
 449. H.C. Andersen: “Herregaards-Skytterne” (Fædrelandske Digte under Krigen 1848-1851)
 450. H.C. Andersen: “Fremad” (Fædrelandske Digte under Krigen 1848-1851)
 451. H.C. Andersen: Matrosen (Fædrelandske Digte under Krigen 1848-1851)
 452. H.C. Andersen: Nytaars-Aften 1848 (Fædrelandske Digte under Krigen 1848-1851)
 453. HC. Andersen: „Danmark, mit Fædreland“
 454. H.C. Andersen: Soldaternes Sang til Dannebrog (Fædrelandske Digte under Krigen 1848-1851)
 455. H.C. Andersen: Til Landsoldaten. (Fædrelandske Digte under Krigen 1848-1851)
 456. H.C. Andersen: Ved Juletræet. (Fædrelandske Digte under Krigen 1848-1851)
 457. H.C. Andersen: Nytaars-Aften 1850 (Fædrelandske Digte under Krigen 1848-1851)
 458. H.C. Andersen: Landsoldatens Hjemkomst 1851 (Fædrelandske Digte under Krigen 1848-1851)
 459. H.C. Andersen: Hilsen af norske og svenske Frivillige, som deeltoge i Kampen de to første Krigsaar (Fædrelandske Digte under Krigen 1848-1851)
 460. H.C.Andersen: Til Hendes Majestæt Enkedronning Marie Sophie Frederikke. Afsjunget i Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og danske Broderskab den 11te October 1849.
 461. H.C.Andersen: Til Hds. Majestæt Enkedronning Caroline Amalie (1853)
 462. H.C. Andersen: ” På Kirkegården” Mimi Thyberg
 463. H.C. Andersen: ” Paa Kirkegaarden” Ved Maleren Bendz’s Grav i Vicenza 1834
 464. H.C. Andersen: ” Paa Kirkegaarden” Peter Erasmus Müller 1834
 465. H.C. Andersen: ” Paa Kirkegaarden” Fru Henriette Wulff født Weinholdt 1836
 466. H.C. Andersen: ” Paa Kirkegaarden” Admiral Peter Fredrik Wulff 1842
 467. H.C. Andersen: ” Paa Kirkegaarden” † Maleren Fritz Petzholdt 1838
 468. H.C. Andersen: ” Paa Kirkegaarden” † Carl Bülow
 469. H.C. Andersen: ” Paa Kirkegaarden” † Giuseppe Siboni 1839.
 470. H.C. Andersen: ” Paa Kirkegaarden” † Madame K.M. Iversen i Odense.
 471. H.C. Andersen: ” Paa Kirkegaarden” † Ved Botanikeren Jens Wilken Hornemanns Grav 1841
 472. H.C. Andersen: ” Paa Kirkegaarden” † Componisten Weyse 1842.
 473. H.C. Andersen: ” Paa Kirkegaarden” † Digteren Adelbert von Chamisso
 474. H.C. Andersen: ” Paa Kirkegaarden” † Fru Lindegaard.
 475. H.C. Andersen: ” Paa Kirkegaarden” † Ingeborg Mimi Collin 1842.
 476. H.C. Andersen: ” Paa Kirkegaarden” † Til den lille Gerda Collins sørgende Forældre 1846
 477. H.C. Andersen: ” Paa Kirkegaarden” Fru Conferentsraadinde Collin født Hornemann 1845.
 478. † Ved Thorvaldsens Kiste 1844
 479. H.C. Andersen: ” Paa Kirkegaarden” † Oberst Læssøe 1850.
 480. H.C. Andersen: ” Paa Kirkegaarden” † Grev Joachim Moltke-Bregentved
 481. H.C. Andersen: ” Paa Kirkegaarden” † Adam Oehlenschläger 1850.
 482. H.C. Andersen: ” Paa Kirkegaarden” H.C. Ørsted 1851.
 483. H.C. Andersen: ” Paa Kirkegaarden” Fru Emma Hartmann (1851).
 484. H.C. Andersen: ” Paa Kirkegaarden” Organist August Wilhjem Hartmann 1850
 485. H.C. Andersen: ” Paa Kirkegaarden” Admiral Zahrtmann 1853
 486. H.C. Andersen: ” Paa Kirkegaarden” † Digteren Frederik Høegh Guldberg 1853.
 487. H.C.Andersen: Psalme 1853.
 488. H.C.Andersen digt: Dødsøieblikket
 489. H.C. Andersen: Sang til Landsoldaten ved Festen paa Glorup den 7de Juli 1851
 490. “En Stemning” skrevet i Setúbal 1866
 491. Paa en Faders Fødselsdag, afsunget af hans Børn
 492. ,,Ved en Vens Afrejse til Paris!”
 493. ,,Vi er i Marts, men Martsviol ”
 494. ,,Hæv Dig vor Sang!”
 495. ,,Det er Liv at Reise” 1850
 496. Sang, skreven og afsjungen paa Fregatten Bellona under Opseilingen til Helsingør
 497. Botanikeren Liebmanns Afreise til Mexico 1840
 498. ,,Ved Festen for Architekt Bindesbøll
 499. Vignetter til danske Digtere 1832  Abrahamson
 500. Vignetter til danske Digtere 1832 “Arreboe”
 501. Vignetter til danske Digtere 1832 “J. Baggesen”
 502. Vignetter til danske Digtere 1832 “B. Bang”
 503. Vignetter til danske Digtere 1832 “S.S.Blicher”
 504. Vignetter til danske Digtere 1832 “J. C. Boye”
 505. Vignetter til danske Digtere 1832 “A. Bording”
 506. Vignetter til danske Digtere 1832 “C. Bredahl”
 507. Vignetter til danske Digtere 1832 “N. T. Bruun”
 508. Vignetter til danske Digtere 1832 “H. C. Bunkeflod”
 509. Vignetter til danske Digtere 1832 “T. C. Bruun”
 510. Vignetter til danske Digtere 1832 “J. Ewald”
 511. Vignetter til danske Digtere 1832 “G. Faye”
 512. Vignetter til danske Digtere 1832 “P. Foersom”
 513. Vignetter til danske Digtere 1832 “R. Frankenau”
 514. Vignetter til danske Digtere 1832 “P. F. Friis”
 515. Vignetter til danske Digtere 1832 “P. H. Frimann”
 516. Vignetter til danske Digtere 1832 “Gjengangerbrevenes Forfatter”
 517. Vignetter til danske Digtere 1832 “N. F. S. Grundtvig”
 518. Vignetter til danske Digtere 1832 “F. Høegh-Guldberg”
 519. Vignetter til danske Digtere 1832 “F. J. Hansen”
 520. Vignetter til danske Digtere 1832 “P. H. Haste”
 521. Vignetter til danske Digtere 1832 “C. Hauch”
 522. Vignetter til danske Digtere 1832 “P. A. Heiberg”
 523. Vignetter til danske Digtere 1832 “J. L. Heiberg”
 524. Vignetter til danske Digtere 1832 “L. Holberg”
 525. Vignetter til danske Digtere 1832 “B. S. Ingemann”
 526. Vignetter til danske Digtere 1832 “T. Kingo”
 527. Vignetter til danske Digtere 1832 “L. Kruse”
 528. Vignetter til danske Digtere 1832 “C. Lund”
 529. Vignetter til danske Digtere 1832 “Lundby”
 530. Vignetter til danske Digtere 1832 “S. Meisling”
 531. Vignetter til danske Digtere 1832 “C. Molbech”
 532. Vignetter til danske Digtere 1832 “Hr. Mickel i Odense”
 533. Vignetter til danske Digtere 1832 “P. M. Møller”
 534. Vignetter til danske Digtere 1832 “Olufsen”
 535. Vignetter til danske Digtere 1832 “T. Overskou”
 536. Vignetter til danske Digtere 1832 “C. H. Pram”
 537. Vignetter til danske Digtere 1832 “K. L. Rahbek”
 538. Vignetter til danske Digtere 1832 “J. Rein”
 539. Vignetter til danske Digtere 1832 ” C. N. Rosenkilde”
 540. Vignetter til danske Digtere 1832 “L. C. Sander”
 541. Vignetter til danske Digtere 1832 ” O. J. Samsøe”
 542. Vignetter til danske Digtere 1832 “F. C. Sibbern”
 543. Vignetter til danske Digtere 1832 “H. C. Sneedorf”
 544. Vignetter til danske Digtere 1832 “J. Sorterup”
 545. Vignetter til danske Digtere 1832 “A. W. Schack-Staffeldt”
 546. Vignetter til danske Digtere 1832 “E. Storm”
 547. Vignetter til danske Digtere 1832 “A. Stub”
 548. Vignetter til danske Digtere 1832 “C. Søeborg”
 549. Vignetter til danske Digtere 1832 “N. Søetoft”
 550. Vignetter til danske Digtere 1832 “Th. Thaarup”
 551. Vignetter til danske Digtere 1832 “J. Thiele”
 552. Vignetter til danske Digtere 1832 “J. C. Tode”
 553. Vignetter til danske Digtere 1832 “P. M. Trojel og P. K. Trojel”
 554. Vignetter til danske Digtere 1832 “C. B. Tullin”
 555. Vignetter til danske Digtere 1832 “J. H. Wessel”
 556. Vignetter til danske Digtere 1832 “C. Wilster”
 557. Vignetter til danske Digtere 1832 “C. Winther”
 558. Vignetter til danske Digtere 1832 “P. Wulff”
 559. Vignetter til danske Digtere 1832 “J. Zelitz”
 560. Vignetter til danske Digtere 1832 “S. Zahle”
 561. Vignetter til danske Digtere 1832 “A. Oehlenschlæger”
 562. Sange af Syngestykkerne “Ravnen”, “Bruden fra Lammermoor” og “Festen på Kenilworth”
 563. „Danmark, deiligst Vang og Vænge”
 564. Sang Ved Afsløringen af Mindestøtten
 565. Sørge-Cantate 1840
 566. Ved indvielsen af Frederik den Sjettes Asyl
 567. Jagt-Sang
 568. Sang ved de skandinaviske Naturforskeres sidste møde den 9de Juli 1840
 569. Bregentved II. Sølvbryllupsfesten den 2de August 1848
 570. Sang i Skoven
 571. Runerne 1842
 572. Sang til det danske Kongepar den 16de Juli 1843
 573. I Brudehuset I. Frøken Jonna Drewsen og Hr. Baron Henrik Stampes Bryllup.
 574. I Brudehuset II Frøken Lovise Jacobson og Hr. Proprietair Wilhjem Wolfhagens Bryllup.
 575. I Brudehuset III. Sang i Brudehuset ved Frøken Augusta Bournonvilles og Hr. Pastor M. P. Tuxens Bryllup
 576. Kong Christian den Ottende I. 1841
 577. Danmark 1852
 578. “Kjærlighedens Vægtervers” 1833
 579. H.C. Andersen: Prolog “Den unge Mai, i lysegrønne Dragt”
 580. Prolog og Epilog 1846
 581. “Pigen fra Albano” (Fremlagt som Prolog ved Kunstner-Carnevalet i Casino 1847 *)
 582. “En trofast Qvinde og hulde Børn”
 583. Stambogs-Blade i Efternævntes Stambøger “Oehlenschläger”.
 584. Stambogs-Blade i Efternævntes Stambøger “Felix Mendelsohn-Bartholdy.”
 585. Stambogs-Blade i Efternævntes Stambøger “Jenny Lind.”
 586. Stambogs-Blade i Efternævntes Stambøger “Anton Melby”
 587. Stambogs-Blade i Efternævntes Stambøger “Herman Løvenskjold”.
 588. Stambogs-Blade i Efternævntes Stambøger “Christiani”.
 589. Stambogs-Blade i Efternævntes Stambøger “Georg Carstensen”.
 590. Stambogs-Blade i Efternævntes Stambøger “Den yngste af Casalis Tuteins Sønner.”
 591. Stambogs-Blade i Efternævntes Stambøger “A. Böttger”.
 592. Stambogs-Blade i Efternævntes Stambøger “B. v. Beskov”.
 593. Stambogs-Blade i Efternævntes Stambøger “Fru v. Beskov”.
 594. Stambogs-Blade i Efternævntes Stambøger “Miss Roß”.
 595. Stambogs-Blade i Efternævntes Stambøger “Fru Bournonville”.
 596. Stambogs-Blade i Efternævntes Stambøger “Frøken Christy Hohlenberg”.
 597. Stambogs-Blade i Efternævntes Stambøger “I Fru Tesdorphs Stambog”.
 598. H.C. Andersens Salmer “Barn Jesus i en krybbe lå” og “Jeg har en angst som aldrig før”
 599. H.C. Andersen digt: Til Benny 5. juni 1837
 600. H.C. Andersen digt: Ynglingens Klage
 601. H.C. Andersen digt: Livet 1827
 602. Indledende Smaavers  til J.P.E. Hartmanns sex Characteerstykker for Pianoforte.
 603. Digtet “Mit Liw” af H.C. Andersen 1822
 604. H.C. Andersen sang: Kold og taus Naturen sover (1829)
 605. H.C. Andersen digt: Snee-Dronningen (1829)
 606. H.C. Andersen sang “Ingenting og Noget” 1829
 607. H.C. Andersen: Den 1ste August 1829 (Til kronprinsesse Caroline)
 608. Indledende Smaavers 1849
 609. Fem og tredsindstyve Smaavers:   1. Med Chr. Winthers Portrait. (1839)
 610. Fem og tredsindstyve Smaavers 2. Korfits Ulfeld
 611. Fem og tredsindstyve Smaavers   3.
 612. Fem og tredsindstyve Smaavers   4.
 613. Fem og tredsindstyve Smaavers   5. Paa Brocken.
 614. Fem og tredsindstyve Smaavers   6. (Rom 1840)
 615. Fem og tredsindstyve Smaavers   7.
 616. Fem og tredsindstyve Smaavers   8.
 617. Fem og tredsindstyve Smaavers 9. Med en Bouquet Violer til en ung Dame
 618. Fem og tredsindstyve Smaavers 10. H.C. Ørsted ( Under hans Portrait) 
 619. Fem og tredsindstyve Smaavers 11. Til en ung Billedhugger, da han reiste til Italien
 620. Fem og tredsindstyve Smaavers   12.
 621. Fem og tredsindstyve Smaavers 13. Til Jomfru Petersen som Holbergs Pernille
 622. Fem og tredsindstyve Smaavers 14. Til Fru Mortier de Fontaine foran i et tydsk exemplar af “I Sverrig”
 623. August Bournonville efter første Opførelse af hans Ballet “Napoli” “Fem og tredsindstyve Smaavers”
 624. Af Faae et velmeent Raad jeg fik, “Fem og tredsindstyve Smaavers”
 625. Jeg slutter snildt af min Natur “Fem og tredsindstyve Smaavers”
 626. Bruus, Orgel, med din stærke Klang, “Fem og tredsindstyve Smaavers”
 627. I en ung Dames Stambog “Fem og tredsindstyve Smaavers”
 628. Til Maleren Gertner “Fem og tredsindstyve Smaavers”
 629. Ved en Tragedies Dødsfald “Fem og tredsindstyve Smaavers”
 630. Med Lindgreens Portrait “Fem og tredsindstyve Smaavers”
 631. Derud i Verden Hjertet maa “Fem og tredsindstyve Smaavers”
 632. Flyttedagen i April “Fem og tredsindstyve Smaavers”
 633. Med Jomfru Grahns Portrait “Fem og tredsindstyve Smaavers”   
 634. Til en ung Ægtemand med hans Moders Portrait “Fem og tredsindstyve Smaavers”
 635. Imellem fattigt Græs og Urt “Fem og tredsindstyve Smaavers”
 636. Med »I Sverrig« til en dansk Maler.(I Nabolandet er en Billedskat) “Fem og tredsindstyve Smaavers”
 637. Da jeg saae hende igjen “Fem og tredsindstyve Smaavers”
 638. Impromptu til Thorvaldsen “Fem og tredsindstyve Smaavers”
 639. Med Phisters Portrait “Fem og tredsindstyve Smaavers”
 640. Tilfreds i sit Hjerte og glad i sit Sind “Fem og tredsindstyve Smaavers”
 641. Ved Tassos Grav “Fem og tredsindstyve Smaavers”
 642. Da hun dandsede “Fem og tredsindstyve Smaavers”
 643. Storken. (Storken bringer os alle de Smaa) “Fem og tredsindstyve Smaavers” 
 644. Hvad er vort Liv fra Vuggen til vor Baare? “Fem og tredsindstyve Smaavers”
 645. Til H. C. Lumbye foran i et Exemplar af »Ole Lukøie«. (Min fyenske Landsmand, som med Toner smukt) “Fem og tredsindstyve Smaavers”
 646. I Graven gjemmes vor Jordlivs Kjole “Fem og tredsindstyve Smaavers”
 647. Med mit Portrait til en ung Dame “Fem og tredsindstyve Smaavers”
 648. Med en Bouquet af gule Aakande-Blomster “Fem og tredsindstyve Smaavers”
 649. Sangerinden “Fem og tredsindstyve Smaavers”
 650. Paa Gade, Mark og Tage nu ligger Sneen hvid “Fem og tredsindstyve Smaavers”
 651. Efter en dramatisk Forestilling “Fem og tredsindstyve Smaavers”
 652. Til en ung Dame, med et Exemplar af »Billedbog uden Billeder« “Fem og tredsindstyve Smaavers”
 653. Efter det Russiske “Fem og tredsindstyve Smaavers”
 654. Mildt paa din Pande læser man: Fyrstinden “Fem og tredsindstyve Smaavers”
 655. Regnveir “Fem og tredsindstyve Smaavers”
 656. Den medicæiske Venus “Fem og tredsindstyve Smaavers”
 657. I Kjære hjemme fylde al min Tanke “Fem og tredsindstyve Smaavers”
 658. Paa Ballet. (Som Dandsens Toner svinde Livets Lykke) “Fem og tredsindstyve Smaavers”
 659. Bøn “Fem og tredsindstyve Smaavers”
 660. Indskrift paa en ny Bygning. (Hvo der vil sætte Huus efter hver Mands Sind) “Fem og tredsindstyve Smaavers”
 661. Til Axel Fredstrup. (Er »Lykkens Blomst« end kastet hen) “Fem og tredsindstyve Smaavers”
 662. Dampskibet Gudenaa. (Det var, som en Fultons Baad vi saae) “Fem og tredsindstyve Smaavers”
 663. Under en ung afdød Piges Portrait. (Igjennem hendes Øines Dyb man saae)
 664. Broderet paa et Guitarbaand til en Kriger. (Sang i Hjerte, Sværd i Haand) “Fem og tredsindstyve Smaavers”
 665. Foran i et Exemplar af »Eventyr« til min Boghandlers yngste Søn. (Bogladen er en sand Aladdins Hule) “Fem og tredsindstyve Smaavers”
 666. Ved et Barns Død. (Dit Øie loe, din Kind var rød) “Fem og tredsindstyve Smaavers”
 667. Til Sangerinden Madam Simonsen. (At Nattergalens Sang og Droslens Slag) “Fem og tredsindstyve Smaavers”
 668. Til Fru J. L. Heiberg, da hun efter sin Sygdom igjen betraadte Scenen. Den 30te Marts 1853. (Da Du laae Døden nær, stor var vor Sorg) “Fem og tredsindstyve Smaavers”
 669. Cavaleren til sin Dame paa et Bal »for de Vandlidte«. (Jeg kom herhen for de Vandlidte) “Fem og tredsindstyve Smaavers”
 670. I Dandsen. (Jeg dandser længe, jeg dandser kort) “Fem og tredsindstyve Smaavers”
 671. Hvad den lille Hund siger “Fem og tredsindstyve Smaavers”
 672. Maleren Sonne “Fem og tredsindstyve Smaavers”
 673. Inscriptioner i Bazaren for Sygehjemmet 1854:
 674. H.C. Andersen: Foraarssang
 675. H.C. Andersen 1847: Man siger Poesien er et Frimureri

Foto m.m  Lars Bjørnsten Odense

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems