Forvisning – Under Krigen 1864

H.C. Andersen digt

Forvisning

Under Krigen 1864

Endnu er ei Danmark en Kæmpegrav
Med styrtede Bautastene,
Det er et Træ i det salte Hav
Med friske og sunde Grene;
Det tør ei fældes og kastes hen;
Gud kan ydmyge, men løfter igjen!

Om Kjæmpefugle med voldsom Klo
End søge det Træ at flænge,
Vorherre vil dog, det i Kraft skal groe,
Med Blomster og Frugter længe;
Ei Danmark fældes og kastes hen,
Gud er vor Hjælper, vor frelsende Ven!

I Natten lyse nu Stjerneskud
Af unge Hjerter, som briste.
Et lille Folk i Fortrøstning til Gud
Og sin Ret holder ud til det Sidste;
I Sammenhold, folkelig Tanke og Tro
Danmark skal seire og blomstrende groe!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems