Kort HCA biografi

Dates in the life of Hans Christian Andersen (english) — Datoer i H.C. Andersens liv (dansk)

En kort H.C. Andersen biografi  ( English )

H.C. Andersen er født den 2. april 1805 ( info3) i Odense på øen Fyn i Danmark, Hans Christian Andersen er en af verdenslitteraturens udødelige. Eventyrene, som han har skrevet har ingen skrevet mage til, hverken før eller siden. ” Den standhaftige Tinsoldat” og ” Snedronningen”, Svinedrengen” og ”Nattergalen” o.s.v.

Hans Christian Andersen var født i Odense  i et fattigt kvarter i etværelses hus ( nu H.C. Andersen Museum) i Hans Jensens Stræde 43- 45 og boede her i kort tid fra 1805 -1807.

I 1807 flyttede Hans Christian og familien til et andet hus, H.C. Andersens Barndomshjem, ( info3 ) i Munkemøllestræde 3-5 i Odense, hvor han boede fra 1807-1819. Da H.C. Andersen var 11 år døde hans fader ( info4 ) (26. april 1816) og Hans Christian var faktisk overladt til sig selv.

Han gik i skole en gang imellem og tilbragte det meste af tiden med at lære historier i stedet for at lære at læse. Han havde nemt ved at huske og lærte nogle af tingene ved at lytte til en dreng i nabolaget, som var studerende.

Han huskede og kunne genfortælle stykker til enhver som ville lytte til ham samtidig med at imiterede som en balletdanser, akrobat eller pantomist. Dette fik sin afslutning, da hans mor satte ham i lære hos en væver, senere på en tobaksfabrik og til sidst hos en skrædder. Hans Christian vidste at disse ting ikke var noget for ham. De eneste ting der havde hans interesse var teater, bøger og historier.

Da han var 14 år gammel besluttede han sig for at tage til København. Få måneder efter sin konfirmation den 4 September 1819 forlod han Odense for at søge lykken i København. De tre følgende år var en oplevelse i stor fattigdom i storbyen.

Hans Christian tjente en lille skilling ved at synge i et drengekor på Det Kongelige Teater i København, indtil hans stemme gik i overgang. Han prøvede at komme ind på balletten, men hans kejtethed gjorde en karriere umulig. Han forsøgte sig så med håndens arbejde, men kunne heller ikke dette. Det faldt ham aldrig ind at tage tilbage til Fyn og indrømme nederlaget.

Til sidst, da han var 17 år fik H.C. Andersen en finansembedsmand Jonas Collins opmærksomhed. Collin var direktør for Det Kongelige Teater i København. Collin havde læst og set et stykke af Andersen og så at den unge Andersen havde talent. Collin fik penge fra kong Frederik den 6. til Andersens uddannelse og sendte ham til en skole nær København.

Først i Slagelse og senere i Helsingør. Hans lærer Meisling, var en bitter mand og behandlede ham hårdt og han havde den glæde at håne ham for hans ambitioner om at blive forfatter. Til sidst besluttede Collin sig for at tage den unge væk fra skolen og arrangerede studier i København med en privatlærer. I 1828, da Andersen var 23 år bestod han den nødvendige eksamen for at studere på Københavns Universitet .

Andersens litterære værker blev første gang udgivet på dansk i 1829. I 1833 gav kongen ham et rejselegat og han tilbragte 16 måneder med at rejse gennem Tyskland, Frankrig, Schweiz og i sit elskede Italien. Hans arbejder var digte, skuespil, noveller og rejsehistorier. H.C. Andersen medbragte altid et reb på sine rejser, da han var bange for ildebrand. H.C. Andersen var i perioden 1831 -1873 på 30 rejser til andre lande. HCA levede næsten 15 år af sit liv i andre lande. “At rejse er at leve.”

I 1835 udgav H.C. Andersen 8. maj ”Eventyr, fortalte for Børn“. Første lille hefte indeholdt eventyrene “Fyrtøiet“, “Lille Claus og store Claus“, “Prindsessen paa Ærten“, “Den lille Idas Blomster“. Det sidste eventyr skrev han til en lille pige, Ida Thiele, der var datter af Kunstakademiets sekretær. Folk som læste historierne, voksne som børn ønskede mere. Andersen udgav i alt 168 eventyr. Han skrev historierne netop, som han ville have fortalt dem. Skønt han aldrig blev gift og ikke selv havde nogen børn havde han det godt med at tolke børnenes natur.

Hans Christian Andersen døde (info6) den 4. august 1875.

Lars Bjørnsten 10. december 2016

Se også denne biografiske artikel: Proletarbarnet H.C. Andersen, der blev verdensberømt