Levnedsbogen

Indholdet i H.C. Andersens levnedsbog 1805-1831
Indledning  Baggrunden for Levnedsbogen
Fortalen  HCA nedskriver her alt hvad hans erindring indgyder ham om sit ungdomsliv.
Barndom i Odense
Min fødsel  HCA skriver om sin formuende bedsteforældre og om livet i hjemmet med sin far og mor. Dåben, hvor han bliver kaldt en “kattekilling”.
Børneår H.C. Andersen skriver om sin barndom i Odense. Spaniernes ophold i Odense i 1808, om folkefesterne, åen, Munke Mose, skydelag, fastelavn og skovture. Det lokale gav HCA fantasi, næring  og en opfattelse af noget romantisk.
Huslige liv 1. HCA skriver om: Faderen, moderen, hospitalet, kloge koner, spådomme, om sin elskelige farmoder. Faderens soldatertjeneste og efterfølgende død og begravelse.
Huslige liv 2. Handler om fattigskolen, lektier, naboerne, Bunkeflod, interesse for viser m.m. Om teaterdrømme, arbejdet som skrædder, på tobaksfabrik. Folk betegner HCA som “den lille fynske nattergal”. 
Huslige liv 3. Besøg på Odense Slot og kontakten til de kongelige. Moderen gifter sig på ny. Konfirmationen. Arbejdet på teatret i Odense. Ud at tjene penge. forberedelser til rejsen til København. Penge. Afskeden med Fyn og ankomst til Kbh. 5. sept. 1819.
Tre år i København
Tre år i Kbh. (1) Ankomsten, jødefejden, mødet med Det Kongelige Teater, opsøgning af vigtige folk med tilknytning til teatret, anbefalingsbrev, trængsler med penge og med at blive accepteret. Prøver at synge for kendte folk. 
Tre år i Kbh. (2) Modtagelse af almisser, bopæl i Holmensgade, halvsøsteren og hendes liv, drømmer om job ved dansen, husleje, ingen penge.
Tre år i Kbh. (3) Hvordan skaffer jeg penge?, mødet med kronprinsessen, 16 år, farmoderens død, læser og drømmer. Snuser til teatret er med i en forestilling. Besked om at han skal studere, da han ikke duer som skuespiller. Litterære værker undervejs.
Tre år i Kbh. (4) Syngeskolen, forsømmer timer i latin, direktionen for Det Kgl. Teater meddeler HCA afsked fra teatret 1822. Går til Collin. Som 17 årig får HCA tragedien “Røverne fra Vissenbjerg” trykt. Der  sørges for uddannelse til HCA. Skal på latinskole i Slagelse hos rektor Meisling.
HCA: Skoleliv
Skoleliv 1. Den tredje epoke i HCA’s liv begynder. Rejsen til Slagelse. Ankomst til skoen. Indkvartering hos Madam Henneberg. Skolegangen. Gadeteater på torvet. Tur til hovedstaden. Collin beder HCA om at koncentrere sig om sin skolegang. Uoverensstemmelse med Frederik Guldberg. Påskeferie i Odense Besøg hos gamle Iversen, Guldberg, Bunkeflod. Rykkes op i 3. klasse. Meisling er streng og gnaven. Besøg hos Ingemann i Sorø.
Skoleliv 2. Fastelavn, teatertrup gæster Slagelse, syngelæreren, fru Meisling, fru Wulff skælder, tanker om Amerika, tørvehuset og den engelske sprøjte, der læses latin, lærer Snitkjær, henrettelserne ved Skælskør,
Skoleliv 3. Sommerferie 1825 i Odense, pasning af Meislings børn, skolegangen i Odense, venlige folk i Odense skaffer moderen plads i Docktors Boder, HCA i dårligt humør, føler sig utilstrækkelig i forhold til de krav der stilles. opfordringer til at fortsætte studierne. Meisling skal til Helsingør og Andersen skal følge med.
Skoleliv 4. Bysladderen i Slagelse, HCA flytter ind hos Meislings. Fru Meislings udskejelser, druk hos familien Meisling, HCA flyttes op i øverste klasse, Meisling leger, svinet i vandhuset. Glæder sig til jul hos Wulffs på Amalienborg.
Skoleliv 5. Jul på Amalienborg, læser Shakespeare, besøg hos Collin, Eduard er frastødende overfor Andersen, går byærinder i København for Meislings, sværmeri med Lotte Oehlenschläger, fest på slottet, forkert påklædning, brev fra Meisling at ikke at skrive , men koncentrere sig om skolegangen, HCA har også øje for Ida Wulff.
Skoleliv 6. Meisling er vred og mobber HCA, velgørerne tror på HCA, Oehlenschläger skuffer HCA, besøger løjtnant Hage i et lille bondehus.
Skoleliv 7. Simon Meisling bliver rektor i Helsingør. Familien og H.C. Andersen flytter til Helsingør. Rejsebeskrivelse, besøg i Slangerup og på Frederiksborg Slots gård.
Skoleliv 8. Flytningen, problemer med tøjet, fest i Helsingør, brev til professor Nyerup offentliggøres, udflugter i området, fagene og lærerne, fremgang i matematik, tur til Odinshøj, overnatning i biblioteket, smør forsvinder, HCA: “jeg er digter, der bliver noget af mig”. Brev fra fru Wulff, eleverne bliver mobbet i skolen af rektor, Det døende Barn, HCA hånes for sin digtning, Collin skriver til Meisling.
Skoleliv 9. Oehlenschlägers roman, besøg af Schley, ny lærer i hebraisk. Collin skriver igen til Meisling, men intet hjælper. Meisling, Werliin og HCA tog til København, hvor Andersen ventede åndelig liv eller død.
Skoleliv 10. H.C. Andersens skoleliv i 1827. Jonas Collin tager beslutning om, at flytte H.C. Andersen fra Helsingør til København. Andersen er lykkelig. HCA fynske tale, rejsen med dampskibet til København. HCA chikaneres af Meisling , når han om aftenen skal ind. Meislings afsked til HCA “Rejs De ad helvede til.”
HCA: Student H.C. Andersens studenterliv i København
Studenterliv 1. Jette Wulffs livshumor smitter af på HCA, 21 år, bolig i Holmensgade, Viingårdsstræde, livet i København, ugens middage er planlagt, Ludvig Müller er HCA’s privatlærer, flittig i skolen, rimdjævelen er i HCA, men laver sine lektier.
Studenterliv 2. HCA finder påfaldende lighed mellem ham  og Carl Maria Webers portræt. Venskabet til  Ludvig Müller udvikler sig. Carl Bagger besøger Andersen.
Studenterliv 3. Brevveksling med Ludolph Schley. Oversættelse af  digtet: “Det døende Barn”, digt i Kjøbenhavns-Posten, digte i “Flyveposten”, HCA skriver ligvers.
Studenterliv 4. H.C. Andersen får studentereksamen 22. oktober 1828 , Oehlenschläger var rector ved universitetet og ønskede mig lykke og held med eksamen, møder Arnesen og Baggesen, får gode karakterer, eksamen er forbi og HCA arbejder videre med “Fodreisen”.
Studenterliv 5. Det første digt med HCA navn “Rimedjævelen”, blev indrykket i Flyveposten, 1. oplag af “Fodreisen” var udsolgt de første dage og nu gav Reitzel HCA 100 Rdlr for at trykke den i 2 oplag. Ros fra Guldberg i Odense, der arbejdes med tragedier, vaudeviller, opførelse på teatret, diskussioner i “Månedskrift for Litteratur”.
Studenterliv 6. Rejsen til Møn, besøg i Vordingborg og på vej hjem forbi Slagelse, alle i Odense var glade særlig HCA’s gamle moder, besøg på Nørager på Sjælland, i august skal der læses videre i philologicum og i philosophicum, eksamen igen og gode karakterer, forholdet til Eduard Collin bliver bedre.
Studenterliv 7. HCA flytter til Store Kongensgade, ved slutningen af året 1829, udgives et bind “Digte”, diskussioner mellem digterne, Eduard bliver HCAs fortrolige.
Studenterliv 8. Rejser til Fyn og Jylland, storm i Kattegat, besøg i Århus, Vesterhavet, Randers. Hals , Viborg, Asmild Kloster, sommeren på Tolderlund i Odense, problemer med Postvæsenet, 8 dage tumlede HCA rundt i den smukke Svendborg egn og Tåsinge.  Hjemme i København besøg af Rasmus Hansen,
Kærlighed H.C. Andersens første kærlighed Riborg Voigt Fåborg
Kærlighed 1. besøg på en anseelig gård i Fåborg, mødet med den ældste datter, broderen som HCA studerede med lider af syvsoveri, mange damer gav HCA komplimenter, den ældste datter var den smukkeste, klogeste og et barnligt fromt ansigt. Sejltur til en skov med Riborg Voigt, HCA får på gæstgivergården dog at vide at hun er forelsket i apotekerens søn, HCA tænker meget på Riborg.
Kærlighed 2. Forældrene beder HCA blive nogle dage, på tur til en herregård, aftensgilde med dans, HCA danser på opfordring fra Riborg ikke og forspilder sin chance, spadsereture i haven.
Kærlighed 3. Andersen er tilbage i Odense på Tolderlund, digtede mange digte, Andersen bliver drillet af pigerne på Tolderlund med sin forelskelse i Riborg, august tilbage i Kbh. Riborg og faderen m.fl på besøg i Kbh, HCA klynger sig til Gud. Flere digte til Riborg og Riborgs forældre m.fl. ønskede forlovelsen med apotekerens søn hævet. HCA betror  sig til broderen. 
Kærlighed 4. H.C. Andersen opsøger broderen og beder om en samtale med Riborg, HCA er fortvivlet og ked af det, brev skrives til Riborg og hun var også ked af det, øjnene mødes i teatret, Riborg skriver brev: Lev vel, lev vel! med inderligt venskab Riborg.
Kærlighed 5. Digtene: “Phantasier og Skizzer” kom ud. HCAs poesi havde fået en ganske anden karakter, ligesom hans hele væsen. Digteren Ingemann, der jævnlig glædede mig med brev skrev mig før jeg går til den smertelige opløsning af mit hjertes første kærlighed.
Efterskrift Slutningen af Ingemanns Brev, der er aftrykt i Bille og Bøgh “Breve til Hans Christian Andersen”