H.C. Andersen æresborger 1867

H.C. Andersen æresborger i Odense 6. december 

Forord

H.C. Andersens egen beretning er at finde i hans “Mit livs eventyr”. Til baggrund for hans udgivelse ligger der et manuskript , som H.C. Andersen nogle år før hans død skænkede til Edvard Collin.

H.C. Andersen havde påtænkt, at udgive et større og mere udførlig manuskript, men hans kræfter og sygdom forhindrede ham i dette. H.C. Andersen døde i 1875 . Etatsråd E. Collin søn Jonas Collin (den yngre) udgav “Mit livs eventyr ” af H.C. Andersen i april 1877 i København. Jeg har valgt udelukkende, at fokusere på tiden umiddelbart før og efter æresborgerfesten den 6. december 1867 på Odense Rådhus.

Billedet er af titelbladet til H.C. Andersens æresborgerdiplom med illustrationer af H.C. Andersen eventyr og er udført af Pietro Krohn (1840-1905) i 1867. Udgiften til dette æresborgerbrev udgjorte ca. halvdelen af det samlede budget til æreborgerfesten. I dag kendes Pietro Krohn bedst for tegningerne til Peters Jul (1866).

På det tidspunkt H.C. Andersen blev æreborger, var der i Danmark ikke mange andre æresborgere. Bertel Thorvaldsen var ca. 29 år tidligere blevet udnævnt til æresborger i hovedstaden København og så var der Kong Frederik den 7. der i 1845 var blevet æreborger i Odense. Disse tre var de eneste æresborgere i Danmark og havde indbyrdes relationer. Frederik den 7. havde som barn leget med Hans Christian, når hans mor havde hende med på arbejdet på Odense Slot, hvor hun arbejdede som vaskekone. I Thorvaldsen havde H.C. Andersen både fundet sig en fader og et ideal. Alle i Odense glædede sig til æresborgerfesten og H.C. Andersen har i et brev til biskop Engelstoft skrevet ….gid at min Fader og min Moder havde oplevet denne Glæde..” . Set i H.C. Andersens Hus 2002. Foto Lars Bjørnsten Odense.

Se oversigt over sider om H.C. Andersen, som æresborger!