København

København set fra Frederiksberg Have ca. 1820. Farvelagt radering af ukendt kunstner. Foto Lars Bjørnsten

 København set fra Frederiksberg Have ca. 1820. Farvelagt radering af ukendt kunstner. Foto Lars Bjørnsten

H.C. Andersen kom til København 6. september 1819 og ønskede straks kontakt med Det kongelige Teater . I en 3 årig periode forsøgte han gang på gang , men uden held at at komme ind på Det Kongelige Teaters scene. Men har var stærk i troen på at det ville lykkedes, og håbet gjorde at han ikke gik til grunde i de svære år i København.

H.C. Andersen skriver i “Mit livs Eventyr” om København:

“Mandagmorgen den sjette September 1819 saae jeg fra Frederiksberg Banke første Gang Kjøbenhavn; derude steg jeg af med min lille Bylt og gik igjennem Haven, den lange Allee og Forstaden ind i Byen. Aftenen før jeg kom var just udbrudt den saakaldte »Jødefeide«, der da strakte sig gjennem flere af Europas Lande; hele Byen var i Bevægelse, stor Menneskestimmel paa Gaderne; dog al den Larm og Tummel overraskede mig ikke, den svarede just til det Røre, jeg havde tænkt mig, der altid maatte være i Kjøbenhavn, min Verdens Stad”..

Indhold

Se mere om H.C. Andersen og København