Vesterport 1809

Vesterport i København 1809 af C.W. Eckersberg

1-HPIM0646-1

H.C. Andersen ankomst til København

H.C. Andersen kom til København en ganske almindelig mandag i september 1819. Første indtryk af hovedstaden fik han på gåturen over Halmtorvet, som er den plads der lå foran Vesterport. Her færdedes københavnerne og tilrejsende i en skøn blanding med soldater på vagt, gadedrenge, fine frøkener, koner med vasketøj, håndværkere. For en dreng fra provinsen må dette have være et overvældende syn. For folk på landet var det nødvendigt at passere byportene for at komme ind til København. Dette betød at der var kontrol med hvem der kom til byen og desuden skulle der betales afgifter på trafik og varer der indførtes i byen.

H.C. Andersen skriver i “Mit livs Eventyr” “….Mandagmorgen den sjette September 1819 saae jeg fra Frederiksberg Banke første Gang Kjøbenhavn; derude steg jeg af med min lille Bylt og gik igjennem Haven, den lange Allee og Forstaden ind i Byen. Aftenen før jeg kom var just udbrudt den saakaldte »Jøde!eide«, der da strakte sig gjennem flere af Europas Lande; hele Byen var i Bevægelse, stor Menneskestimmel paa Gaderne; dog al den Larm og Tummel overraskede mig ikke, den svarede just til det Røre, jeg havde tænkt mig, der altid maatte være i Kjøbenhavn, min Verdens Stad….”.

Foto: Lars Bjørnsten Odense 2005

Se mere om H.C. Andersen og København