HCA: En digters Bazar

En Digters Bazar af H.C. Andersen –   Foto Lars Bjørnsten Odense

Kom lad os vandre her, om kun paa Prent. I seer med Billede-Rigdom reiste Buer; Imellem Kjøbenhavn og Orient Sig strækker den Bazar, som her Du skuer! Kjøbenhavn, Forlagt af Universitets-Boghandler C.A. Reitzel, Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.  1842

“En Digters Bazar” er H.C. Andersens store rejsebeskrivelse fra sin store rejse til til Europa og Orienten i 1840-1841. I bogen beskriver han sine oplevelser med mennesker og landskaber på vej gennem Tyskland, Østrig, Italien, Malta, Grækenland, Tyrkiet, Rumænien, Bulgarien, Serbien, Ungarn, Tjekkiet. Udgangspunkt for teksten er førsteudgaven af “En Digters Bazar” fra 1842. Teksten er fra forfatterens side opdelt i kapitler og afsnit med romertal i forhold til de geografiske områder rejsen gik igennem.

   Oversigt over indhold

1. Tyskland  2. Italien   3. Grækenland  4. Orienten  5. Donau-fart  6. Hjemrejse

Lars Bjørnsten Odense