Herregårdene

H. C. Andersen tegning af en dansk herregård. Kilde Odense Bys Museer

H.C. Andersen og herregårdene

H.C. Andersen har besøgt mange herregårde, men hans mere faste opholdssteder var Glorup på Fyn og Holsteinborg, Basnæs, Bregentved og Gisselfeld på Sjælland. Opholdene på herregården kunne strække sig over længere og kortere tid f. eks siges det at H.C. Andersen har boet på Glorup sammenlagt over 1. år. Andersen havde ofte et værelse stående klar, hvis han nu var på gennemrejse. Dengang var rejsetiden meget længere end med nutidens moderne transportmidler.

På herregårdene kunne HCA få ro og tid til at koncentrere med at skrive romaner, digte, eventyr m.m. Fra Andersens mange dagbogsnotater ved vi også at han benyttede de storslåede haver og parker, desuden var opholdene ofte udgangspunkter for udflugter og besøg i lokalområderne. H.C. Andersen levede ofte på ”nas” og betalte ikke for kost og logi, men i stedet stod han for underholdning og litterære indslag ved fester og sammenkomster. Ofte var der oplæsning, små komedier, papirklip, sange, lotterier, udsmykninger, bordpynt m.m. Ikke mindst børnene nød gavn af Andersens besøg og ofte var det med papirklip og samtale om billedbøgerne, som HCA lavede mange af og som blev givet som gaver til børnene.

Om sin optræden nævner Andersen i ”Kun en Spillemand” at ”hvis Humor og Aand oftest i slige Kredse betragtes som et Slags offentlig Springvand; de blive indbudne for at lade det springe for de andre Gjester”. HCA understregede hermed vigtigheden af, at kunsten, humoren videregives til de andre af kunstnerne. Livet på herregården var en lise og balsam for sjæl, krop og ånd. Opholdet på Glorup bevirkede inspiration til eventyrene bl.a. til eventyret ”Den lykkelige Familie”.

I ”Mit Livs Eventyr” fra 1855 udtrykker Andersen idyllen på herregårdene på denne måde ” Ved de stille Søer inde i Skovene, paa de grønne Græsmarker der, hvor Vildtet sprang forbi og Storken gik på sine røde Been hørte jeg ingen Polimik, hørte ingen Tale eller Hegel; Naturen om mig og indeni mig prædikede mig min Mission”. Endnu engang udtrykker Andersen sin kærlighed til naturen som han gjorde det hele livet igennem.

Lars Bjørnsten