H.C. Andersen om Aarhus

H.C. Andersens dagbøger om Århus

H.C. Andersen har ikke i sine dagbøger mange malende beskrivelser fra Århus. Generelt fortælles ganske kort om rejser, folk, vejret, sygdom og brevveksling. H.C. Andersen skriver dog, at der er faldet is i Århus, så store som bolcher og at regnet har strømmet i gaderne, så gæs svømmede midt i gaden. Desuden sammenligner han køerne i Hannover i Tyskland med dem i Århus, men konstaterede at køerne i Tyskland dog ikke er så uartige som køerne på gaden i Århus.

Kendetegnende er at han på sine mange rejser i det jyske passerede i nærheden af Århus Rejserne gik ofte med dampskib til Århus og videre derfra med vogn til Frijsenborg.

H.C. Andersen brevveksler med en del mennesker i Århus herunder bl.a. postmesteren, konsul Mørk. Der fortælles også om folk der kender nogen i Århus eller har en tilknytning til området.

1859 var der en større koleraepidemi i Danmark og bl.a. i Århus området . H.C. Andersen frygter at blive ramt af denne sygdom og undgår at komme i nærhed af mennesker eller ting der har været i koleraområdet. Han føler sig utryg og syg ved tanken om at få kolera og får mange forskellige symptomer i den anledning.

Lars Bjørnsten

Sider: 0   1  2  3  4  5  6  7  8