ny

H.C. Andersen om Aarhus (7)

Dagbogen 7. september 1869

H.C. Andersen i København . Den 6.9.1869 havde der været fest i anledning af 50-års dagen for Andersens første ankomst til København .Samme dag havde han modtaget “Udnævnelse til kommandør af Danmark ( 2.grad ).

“Tirsdag den 7. Tidlig var jeg oppe for at kjøre til Bernstorf og takke Kongen for Commandeur Ordenen, men hos Konditoren traf jeg en Moltke der gjorte mig opmærksom paa at den kongelige Familie i Dag (Dronningens Fødselsdag var reist til Fredensborg) opgav jeg i Dag Besøget. Middagen tilbragte jeg ude hos Drevsens hvor de Alle vare oprømte og glade over Festen. (En Masse Tiggerbreve har jeg faaet, de vælte ned paa mig) . Af Telegrammer igaar var fra Grevinde Frijs paa Frisenborg, Dahlstrøms i Aalborg, Frøken Raasløff og Fru Fremont i Salzburg. Consul Mørk i Aarhuus, Melchiors i Badenweiler &..”

 Dagbogen 17. september 1869

H.C. Andersen opholder sig på Basnæs 10.9.1869 – 18.9.1869

“Fredag 17. Solskinsveir, men noget koldt. Sendt Brev til Horace Scudder i New York, Henriette Øland i Slagelse, som til min Fest sendte mig et Digt. Brev til Consul Mørk i Aarhus, som sendte mig Telegram, »Dagbladet« i Krydsbaand til Jules Jörgensen i Locle. Brev til Mathilde Ørsted og Brev og de givne Attester til en Ansøgende Frørup i Kjøbenhavn. Til Middag kom her den ældre Frøken Oxholm og de yngere, de bleve her til Aften ogsaa gamle og unge Fru Fabricius kom; jeg læste for dem. Fik Brev fra en Poet Zimmermann som vilde have mig til at skaffe ham Penge hos Scavenius og Grev Holstein, Tiggervers fik jeg fra en Commandeergersant i Kjøbenhavn og Brev fra Thiele.”

Dagbogen 26. november 1869

H.C. Andersen opholder sig i Marseille i Frankrig

“Fredag 26 Hele Natten rasede en Orkan, Stød paa Stød, en Rullen som tunge Vogn-Læs, mine Gardiner var i stadig Bevægelse. Himlen klar og Solskin. Halv eet kjørte jeg til Banegaarden, en amerikansk Familie var med, ved Arles forlod de os paa to ældre Damer nær, de Andre vilde see Amphitheatret og først om Aftenen naae Marseille; vi kom i Tale; de havde været i Danmark og Sverrig, var ved Korsøer kommet paa Aarhuus Dampskib og ikke paa det til Kiel, de kjend Raasløvs og Davids; var opfyldte af Thorvaldsen og da Talen kom paa Hans Andersen spurgte jeg om de havde seet hans Portræt; de vare begjærlige derefter og nu tog jeg frem et lille Speil og holdt foran mit Ansigt der blev en stor Glæde, de fortalte mig hvor afholdt jeg var og kjendt i Amerika, at Moder og Søn som i Arles forlod os vilde særdeles beklage at de ikke havde vist hvem jeg var. Vi saae nu Middelhavet og kom gjennern Frankeriges længste Tunel, i fuld Fart 6 Minnutter; tog til Grand Hotel Louvre, hele Huset opfyldt jeg maatte op i fjerde Etage ud til en smal Gade, svimlende høit, ingen Kamin var her, jeg var angest for Ildløs til Natten”

Sider: 0   1  2  3  4  5  6  7  8