H.C. Andersen om Aarhus (2)

Ryesgade set fra Banegårdspladsen i Aarhus. Kilde Aarhus Bymuseum

Ryesgade set fra Banegårdspladsen i Aarhus. Kilde Aarhus Bymuseum

H.C. Andersens dagbøger

Uddrag fra H.C. Andersens dagbøger, hvor Aarhus er nævnt på den ene eller anden måde!

Dagbogen fra den torsdag 20. juni 1844

H.C. Andersen er i Hannover og bor på Hotel de Strelitz og skriver:

“….Nu sidder jeg ene og skriver dette. Jeg seer ud af vinduet, Køer bliver drevet forbi ligesom i Aarhus;….”…………..Værelset er et ‘Hjørne Værelse vi see ud af Vinduet ned af Gaden, Ja der er det Køerne komme ligesom i Aarhuus, men de ere ikke uartige på Gaden , man kan see her at de ere vante til Hovedstaden…..”

Dagbogen fra den onsdag 11. september 1844

H.C. Andersen er i Sønderborg og skal senere på dagen rejse til Augstenborg . de er på rundtur på slottet og skriver :

” Manden Hunnæus, som førte om fortalte at man i Jylland havde givet en Comedie der om, ” Kongens Drømme”, Reisende havde fortalt at have set det i Aarhuus. – …”

Dagbogen fra den søndag 26. maj 1850

H.C. Andersen rejser fra Kalundborg til Århus med Dampskibet Laaland

“……Det blev oven for Samsøe Byge -Veir. Klokken 3 kom vi til Aarhuus; her var Drevsens Karl paa Broen og Schjern, som var kommet med Vognen fra Silkeborg, han fik mine Nillekomvaller og gav mig een med til sin Brud Fanny Bøytner. Fra hotel royal sendte jeg et Kort til Elmquist og kjørte Klokken 3½ ; en høi Vei; store Dale med Skovpartier, la ae nedenfor; Udsigten stor og Udstrakt, som fra Fugle-Perspectiv.( I Aarhuus var jeg med Schjern inde i Domkirken, Orgelet spillede i det samme) ……..«. -Vi kom forbi lave Bøgeskove, der paa de høie Banker syntes af Høide, Vestenvinden havde bøiet dem mod Øst. – Klokken henved 9 var jeg paa Silkeborg, som er 6 Miil Vest for Aarhuus; tæt ved kom vi over et Stykke Land hvor der har været Hedebrand…..”

Dagbogen fra den fredag 2. august 1850

H.C. Andersen er kørt til Broholm og finder ingen hjemme og returnerer til Glorup og skriver:

“…..sendt brev til Frøken Riosenkrands på Rosental ved Aarhus…..”

Dagbogen fredag 5. juni 1857

H.C. Andersen er på rejse fra Basnæs over Korsør til Kiel med dampskibet Hermod og videre med tog til Altona-Harburg til Uelzen.

“…Fredag 5 En Dame jeg med Ortvedts mødte for to Aar siden paa Rigi, var ombord og reiste med Owen; vi kom dog betids til Banetoget og fra Altona gik jeg over Kl 12 med

Primus til Haarburg hvor jeg strax tog Plads til Uelsen, for at hvile der hos »Koenig«, et stort skident Hotel, hvor man seer ud paa en Gade med slet Brolægning stinkende Rendestene og Køer der gaae her som i Aarhuus Gader, i Salas og andre Smaaheds Steder……”

 Dagbogen fredag 13. august 1858

H.C. Andersen opholder sig i Dresden og skriver i dagbogen at han bl.a er meget nervøs, hvilket kan skyldes at der er gået hul på de tre bylder han har under armen.

.”..Fredag 13 Meget nerveus. Brev til Jette Wulff. Brev fra Faderen Collin med et vers fra Aarhuus.Taget varmt Bad…..”

Dagbogen 20. juni 1859

I I859 er H.C. Andersen på rejse til Vesterhavet og Skagen.

“Den 20 Juni, kjørt fra Basnæs til Korsøer og med Dampskibet Gerda, i smukt Veir til Aarhuus; ombord en Propritair Muus, med Søn, der kjendte godt til Viggo og Hjalmar fra Skoletid; dem fulgte Salomonsen fra Odense, han er Præst; vi tog Vogn sammen til Silkeborg; i Aarhuus hilsede paa mig Hr Erslev, Lærer ved Skolen; fra Vinduerne kjendtes jeg af enkelte Damer.”

Dagbogen 25. august 1859

I I859 er H.C. Andersen på rejse til Vesterhavet og Skagen og opholder sig i perioden 21-25 august 1859 i Ålborg. Senere rejser han videre over Hobro til Randers.

H.C. Andersen skriver: …”Cholera tager til i Aarhuus.-….”

 Dagbogen 29. august 1859

H.C. Andersen opholder sig i Hjermind.

“….I Aarhus tager sygdomen til, det afficerede mig og jeg følte Trykken i Hjertekulen, gik iseng Klokken omtrent ni….”

Dagbogen mandag 5 september 1859

I perioden 2. september – 6. september 1859 ophold Viborg, Asmildkloster.

“..Maven synes nu at blevet haard, men den er dog fornemmelig, Cholera i Horsens og Fredericia, ligesaa Aarhus, det er trist at min smukke Sommernats Drøm ender i Sygdoms Angst….”

Dagbogen tirsdag 6 september 1859

“….Efter at have kjørt over to Miil paa Veien til Aarhuus, dreiede Kudsken ind i en Skov, den hørte til Palsgaard og snart blev jeg venlig modtaget af Hjalmar; det er en forsømt gammel fugtig Gaard, man savner en Hustrues ordnende Haand og Aand; jeg tænkte paa Don Apuntato, i den sorte Domino, Ungkarlelivet med den gamle Huusholderske. Hjalmar havde kjøbt Agerhøns indbudt to unge Landmænd, vi levede godt. Mod Aften kom den unge Otto hjem, dernæst Forpagteren og en Lærling. Aftenen gik.Overtalt til at blive imorgen over og spise hos Provsten.”

Dagbogen 8. september 1859

H.C. Andersen rejser fra Palstrup til Silkeborg

“…Torsdag 8 Sov næsten ikke hele Natten i Angest over Dampskibsreisen fra Randers, den Vei Alle raadede mig til for Cholera syd paa; endelig i morgenstunden lod jeg det afgjøres ved at jeg gik den Vei, Hjalmar selv vilde kjøre mig og det blev da over Silkeborg. Paa Veien blev den ene Hest lam, saa vi maatte laane een Hest hos Mølleren. Kjørte saa en smuk vild Hederyg ned til Flindt, der sagde at Alt stod godt i Silkeborg, ved Fabriken kom den unge Fru Drevsen, hun fortalte at Wiehes fra Aarhuus var kommet i denne Choleratid, hendes Mand og Svigerfader ventes hjem imorgen over Aarhuus. Det er ikke saa rart med Berørelse af Sygdoms Stedet. Gik i Seng henimod Klokken 9…”

 Dagbogen 9. september 1859

H.C. Andersen i Silkeborg

Fredag 9 Sov til Klokken 8, skrev Brev til Mad Anholm, besøgt Postmesteren; det er et fælt raat Veir i Dag, Regnen pidsker; men hvor her er hyggeligt imod hos Hjalmar .Betrækkene vare løse af Fugtighed, mange og tomme Stuer, en hyggen de ordnen de Haand sporedes ikke, Træk og Knæk, revet itu og stillet tilside; ingen Kone i Huset, kun Tjenestefolk. -Til Aften kom Drevsen og Søn over Aarhuus, det var mig uhyggeligt at omfavnes af ham og høre tale om Choleraen der skulde faae fat i mig. Postmesteren lovede at ordne alt paa det Bedste imorgen at jeg ikke skulde give over 6 Rdlr for Touren. Regn og Storm; glad over at jeg ikke gik til søes i nat med Ydun.

Dagbogen 10. september 1859

H.C. Andersen rejser fra Silkeborg over Vejle til Kolding , hvor han overnatter til dagen efter.

Løverdag 10. Klokken 5 oppe og Kl 6 afsted med lukket Vogn og fire Heste til Weyle……. Veien tung! i en Kro laae to Hunde og passede en Kærre, inde i Kroen sad Bieren, tre Mænd og et Fruentimmer og gjorde Blomster. I Veile sendt Kort til Apothekerens Frue og til Orla Lehmann. Nu kom Diligensen, fem Pasagerer havde været fra Aarhuus til Horsens og nu to tilbage. Jeg gik med en uhyggelig Følelse ind i den epedimeserede Kasse. -Blev dog ene Pasageer med en ung Mand fra Horsens og med Postconducteuren der havde været Husar og tjent med Holger Stampe. Kom Klokken 5½ til Kolding og tog ind i Hotel Freia.

Sider: 0   1  2  3  4  5  6  7  8