H.C. Andersen om Aarhus (4)

Lille Torv i Aarhus. Set mod Domkirken. Kilde Aarhus Bymuseum

Lille Torv i Aarhus. Set mod Domkirken. Kilde Aarhus Bymuseum

Dagbogen 10. december 1863

H.C. Andersen i København

“..Torsdag 10 Det var endnu mørk Nat, jeg vaagnede ved tunge Trin over mig, der blev rurosteret, en utaalelig Larm, jeg kunde ikke sove blevaldeles nerveus og vred paa Emil Hartmann. Han gaar ud Klokken 7, Morgentour; et Bybud, der nu passer ham og børster hans Tøi, vaskede nok Gulv. Da jeg kom op var jeg ør i Hovedet og nerveus. Nu fik jeg Besøg af Theaterdirecteur E. Hansen der kom at bede om at turde benytte mit nye Stykke for Casino »Langebro«. Han fortalte at han i Aarhus havde gjort glimrende Lykke som Evald i »Lykkens Blomst«. Nu kom en Pharmaceut fra Vesterbro, der for over et Aar siden skrevet Vers til mig og mit Takkebrev var hans Indførelses Kort, jeg maatte love i Vinter at læse for Pharmaceuterne..”

Dagbogen 4. juni 1864

I perioden 3 juni til og med 27 juni 1864 har H.C. Andersen ophold på Basnæs

” Løverdag 4. Graat og koldt; jeg har i Kakkelovnen; sendt Brev til Fabriqueeier M.P. Bruun paa Jægergaarden ved Aarhuus….”

Dagbogen 11. juni 1865

Ophold på Basnæs i perioden 24 maj 1865 til 12 juni 1865 med udflugter til Espe og Holsteinborg.

“….Søndag I I. Sovet daarlig inat; Fløien paa Taarnet ideligt jamret; det blæser meget haardt, Søen skumhvid; oppe Klokken 6; har ikke stor Lyst til at reise idet Veir, men nu er der Vogn efter mig i Aarhuus. Fru Scavenius foreslaaer mig at blive, jeg vil see Veiret an til Klokken 8, da maa jeg tage Beslutning. Jeg er søvnig. Jeg blev, men fortrød det; jeg havde en ganske egen Fornemmelse, det var som jeg var blevet en Doppeltgjænger, min Tanke var afsted, her gik min anden Deel. Alt Tøi pakket ind, jeg lyttede efter stormen, løb i Taarnet for at see hvorledes Søen »viiste Tænder«, og tænkte mig derude, var saa fraværende her; ærgrede mig over at Kudsken skulde forgjæves være kjørt til Aarhuus, komme derfra uden mig. Jeg satte mig til at reenskrive paa det sidste Eventyr, jeg gjorte det heldigt, men fik Hovedpine. Det kom mig i Tanken om denne Dags FornemmeIse var en Forsmag paa hvorledes jeg vilde have det, om jeg af Frygt for Reisens Besværligheder til Lissabon opgav denne. Fik Brev fra Componisten Heise, der har componeret »Ørkenens Søn« og ønskede en Cyclus af den Slags. Læste om Aftenen »Lykkens Kalosker«.

Sider: 0   1  2  3  4  5  6  7  8