Anden eksamen

Anden eksamen 1829. Foto Lars Bjørnsten

 Hans Christian Andersens Anden Examens bevis 1829

 Hans Christian Andersens anden Examens bestod af to dele. Første del blev bestået den 21. oktober 1829 og her fik Andersen bl.a. karakter i Latina, Græca, Historica, Math. Inf. Beviset fra eksament var underskrevet af Søeborg. Anden de blev bestået den 14. november 1829 i Philos. Theor., Philos. Pract., Physica, Math. Sup. Underskrevet Søeborg. Anden eksamen 1829 gav adgang til et brødstudium ved universitetet. H .C Andersens hovedkarakter var “Laudabilis, som er lig “Rosværdigt” bedste karakter.

H.C. Andersen bestod studentereksamen i 1829 og bagefter 1829 “Anden Eksamen”.

Forklaring på begreberne er fundet på Wikipedia. I 1732 blev noget af indholdet i filosofikum overført til den nye Examen artium (studentereksamen), så filosofikum blev mindre alment dannende og mere studieforberedende. Historie blev føjet til filosofikum, og i årene inden havde hebraisk, geografi og metafysik fået plads. Både etik og metafysik forsvandt dog nu. Filosofikum blev herefter ofte kaldt Anden Eksamen, da det var den anden eksamen en studerende aflagde på universitetet. Examen artium blev nemlig indtil 1850 afholdt på universitetet.

1775 blev filosofikum udtrykkeligt defineret som et indledende og forberedende universitetskursus. Samtidig blev de forberedende kurser delt i filologikum og filosofikum. Det første indeholdt latin, græsk og historie, mens filosofikum bestod af matematik, fysik samt teoretisk og praktisk filosofi. Få år senere, i 1788, blev det bestemt, at eksamen i filosofikum skulle afholdes to gange årligt og bestå af to dele: En i matematik og filosofi og en i sprog og historie. Denne ordning holdt indtil 1847.

Lars Bjørnsten

Se mere om H.C. Andersen og København