Studentereksamensbevis 1828

Studentereksamensbevis H.C. Andersen 1828

Til Examen Artium i October 1828 har fremstillet sig Hans Christian Andersen og paa Grund af de specielle Characterer for: Udarbeidelse i Modersmaalet, Latin, Latinsk Stiil,  Græsk, Hebraisk, Religion, Geographie, Historie, Arithmetik, Geometrie, Tydsk, Fransk er erholdt Hoved-character Haud illaudabilis. Kiøbenhavn d. 22. Oct. 1828. Dette bevidnes af undertegnede A. Oehlenschläger det Philos. Facultets Decanus.

Hans Christian Andersen fik den 22. oktober 1828 sin studentereksamen Examen Artikum. Hans Christian Andersen bestod med hovedkarakteren “Haud illaudabilis” d.v.s. næppe uroværdigt, som var den næstbedste karakter. Eksamensbeviset var underskrevet af Oehlenschlager.

Foto: Lars Bjørnsten Odense

Se mere om H.C. Andersen og København