Fest H.C. Andersen 1869 på Gammelholm

Festen for H. C. Andersen 8. september 1869 

Modtagelsen på hotel d’ Angleterre

Allerede fra morgenstunden begyndte H.C. Andersen at mærke, at den dag, på hvilken han for 50 år siden som en fattig dreng kom til København, ikke var blevet glemt af hans muses talrige beundrere. Fra Hans Majestæt Kongen og ned til den simpleste mand, men hvem har kom i berøring, modtog han tegn på den følelse, der besjælede alle. Hans Majestæt Kongen havde i dagens anledning tænkt på ham, og tjenerne på hotel d’ Angleterre, hvor han midlertidigt er flyttet ind fra sit sommer opholdssted havde smykket hans værelse med blomster, der snart kom til at se ud som et drivhus.

Hilsner og gaver

Fra Alperne havde Benner sendt ham roser, fra Belgien var der kommet blomster, og en del af det kongelige teaters personale havde ligeledes ofret af Floras gaver på digterens alter. Det var folk fra det samme teater, hvilket han udenfor for 50 år siden stod som en forladt dreng i det han betragtede det med ærefrygt. Frk. Zahles Institut havde skænket den afholdte digter et skræppeblad af sølv med en snegl på, til minde om et af hans eventyr, og således i det uendelige, men den egentlige højtidelighed fandt dog først sted senere hen på dagen.

Festens deltagere

Efter indbydelse af flere af digterens ældre og et par af hans yngre venner havde henved 250 af Andersens venner og beundrere i mandags eftermiddag kl. 5. samlet sig til et festmåltid i Vincents lokale på Gammelholm. Salen rummede næsten alt, hvad der har et navn i København. Der sås Krigs- og Kulturministrene, Fru Heiberg, Overpræsidenten o.s.v. kort sagt: Der sås så mange bekendte mænd og kvinder, at det er lettere at opregne dem, der ikke fandtes, end dem der var tilstede.

H.C. Andersen og kongerne

Efter at hædersgæsten først var ført til sin plads, der var prydet med en mængde blomster og en laurbærkrans åbnede konferensråd Drewsen som dirigent talernes række med et smukt “Kongen leve” i hvilket han fremhævede, hvad fire af landets konger havde gjort for H.C. Andersen. Frederik den 6. havde hjulpet den fattige dreng til at studere, Christian den 8. havde indbudt studenten Andersen til sit hjem – hvad der var et særsyn i hin tid – hos Frederik den 7. havde digteren været en kærkommen oplæser af sine eventyr, Christian den 9. og hans familie endelig holdt Andersen højt i agt.

Kilde: Kongelig privilegeret Aarhuus Stifts-Tidende (1845-1871) 8. september 1869 “Festen for H. C. Andersen”. Teksten er så vidt muligt omskrevet til nudansk. Desuden er der indsat afsnit og overskrifter af Lars Bjørnsten Odense. Fortsættes her!

Sider: 0   1  2  3  4  5  6  7