Takketaler, oprejsningens time og Andersen som zoolog

Festen for H.C. Andersen

Festen for H.C. Andersen blev afholdt 8. september 1869 for at fejre at det er 50 år siden at han som fattig dreng kom til København fra Odense. I den anledning var der fest på hos Vincents på Gammelholm i København, hvor der var æresgæsten, venner m.fl. var til stede for at hylde Andersen bl.a. med taler og sang. / red.

Takketaler

Efter sangen af Chr. Richard bragte statsråd J. M. Thiele digteren børnenes tak og ønskede, at børnene stadig må vokse op om ham og elske ham. Til denne tale knyttedes Kapt. Wilde en tak og hilsen fra alverdens børn, hvorpå doktor Adler udbragte en skål for de Quatrefages, og redaktør Bille et leve for Henri Martin. Denne sidste takkede først, og endte, efter at have ønsket, at oprejsningens time snart måtte slå for det forurettede Danmark, med at udtale Frankrigs tak til den danske eventyrdigter. Quatrefages takkede for den glimrende modtagelse hos alle, ligefra kongen til invaliden. Her, hvor man hædrede en digter, var det som ved en familiefest, og i teatret, hvor kronprinsessens ankomst fejredes, havde alt haft samme præg. Han var stolt af, at de danske kaldte de franske deres venner og mandsfrænder. Efter at endnu fru Jerichau – Baumann havde talt for Andersen, udbragte prof. Hartmann en skål for fru Heiberg, der blev modtaget med stormende jubel, og sluttelig bragte Hr. Brandt en tak fra Holland, og prof. Holten holdt en humoristisk tale om Andersen som zoolog, som den, der har skildret og anatomeret dyrenes indre på en meget behageligere og grundigere måde end de lærde.

H.C. Andersen takker

– H.C. Andersen rejste sig derpå atter og takkede sine yngre venner, ikke blot her fra landet. men også fra udlandet, fra Schweiz, Bergien, Salzburg osv, hvorfra man havde sendt ham hilsner i dag. Fra Odense, der havde udnævnt ham til æresborger, havde han modtaget et lykønskningstelegram, og minderne fra Odense dukkede i dag atter frem i hans indre. I disse minder ligger mangen en spire til hans senere digtninger, og sluttede med en skål for alle sine venner.

Man afsang nu en sang af B-o, hvorpå konferensråd Ole Bang bragte digteren en tak fra alle de væsener i dyre- og planteriget, han har besunget. – klokken henved 9 hævedes det animerede og vellykkede festmåltid, hvorpå deltagerne endnu var samlede i nogen tid.

Kilde: Kongelig privilegeret Aarhuus Stifts-Tidende (1845-1871) 8. september 1869 “Festen for H. C. Andersen”. Teksten er så vidt muligt omskrevet til nudansk. Desuden er der indsat afsnit og overskrifter af Lars Bjørnsten Odense.

Sider: 0   1  2  3  4  5  6  7