Tak til Weyse, Siboni, Balling, Collin, Læssøe, H.C. Ørsted og kongen

Festen for H.C. Andersen blev afholdt 8. september 1869 for at fejre at det er 50 år siden at han som fattig dreng kom til København fra Odense. I den anledning var der fest på hos Vincents på Gammelholm i København, hvor der var æresgæsten, venner m.fl. var til stede for at hylde Andersen bl.a. med taler og sang. / red.

H.C. Andersens tale

Det er så forunderligt for mig. Alle de mørke skygger fra hin tid er forsvundne. Nu ser jeg kun de lysende punkter for mig. Det var ligesom en skæbnens tilskikkelse, ligesom et instinkt hos mig, at jeg dengang netop søgte de mange fortræffelige mænd, som i modgangens dage hjalp mig frem. Først må jeg nævne Weyse og Siboni, så Emanuel Balling, der var den første borgermand, som hjalp mig, og dernæst Admiral Wulff, hvis hus gæstfrit åbnede sig for mig. Men mit hjem fandt jeg hos Collin. De gamle blev mine forældre, de unge mine søskende. To digtere rakte mig også dengang hånden. Det var Ingemann og Thiele.

Fru Læssøe og H.C. Ørsted

Jeg må dernæst nævne Fru Læssøe som en kærlig, øm moder for mig. Men den, hos hvem jeg fremfor alt fandt trøst var H.C. Ørsted. Var jeg tynget og knuget af de hårde ord, der var talte til mig, da trøstede han mig og sagde mig, at jeg ville blive til det, jeg nu er blevet, Siden voksede mine venners tal. Jeg kan ikke nævne dem alle her, men de må derfor ikke tro, at jeg er utaknemlig mod dem. Jeg takker da alle, først indbyderne, dernæst de andre. De kunne se, hvor uendelig glad de have gjort mig.

H.C. Andersen takker

I kongens hus har man stedse modtaget mig nådig. Jeg har følt mig som i et hjem der, og hans majestæt har idag givet mig et nyt bevis på sin godhed for mig.” – Formanden for “Arbejderforeningen af 1860”, redaktør Rimestad bragte dernæst Andersen arbejdernes tak for, hvad han havde gjort for dem, hvorpå digteren takkede.

Kilde: Kongelig privilegeret Aarhuus Stifts-Tidende (1845-1871) 8. september 1869 “Festen for H. C. Andersen”. Teksten er så vidt muligt omskrevet til nudansk. Desuden er der indsat afsnit og overskrifter af Lars Bjørnsten Odense. Fortsættes her!

Sider: 0   1  2  3  4  5  6  7