Sang af Chr. Richard til H.C. Andersen

Festen for H.C. Andersen

Festen for H.C. Andersen blev afholdt 8. september 1869 for at fejre at det er 50 år siden at han som fattig dreng kom til København fra Odense. I den anledning var der fest på hos Vincents på Gammelholm i København, hvor der var æresgæsten, venner m.fl. var til stede for at hylde Andersen bl.a. med taler og sang. / red.

Sangen til H.C. Andersen

– Efter følgende smukke sang af Chr. Richard:

I Østen, i Aladdins Land,
Og saa ved Euphrats Strande,
Hvor Maanen gjør af Ørknens Sand
De trolddomsblanke Vande, –
Der Phantasiens gyldne Vin
Fik Væxt med Rose og Jasmin,
Og derfra vandt den Ranke fin
Sig vidt om Verdens Lande.

Da fandt i Nord en fattig Dreng
Hiin Østens sjeldne Drue,
Han planted den i Mark og Eng,
Og tæt til Kirkens Bue;
Han ranked den om Bondens Hus,
Han fyldte den i Barnets Krus;
Snart rødmed den som Rosens Blus,
Snart som en Nissehue.

Og vi, hvem denne Gudedrik
Forlysted, læsked, svalte,
Vi veed, hvor Alt en Tunge fik,
Saa Stok og Stene talte,
Saa Top og Boldt fik Snakkestof,
Saa Storkefa’r blev Philosoph,
Saa Hunden sagde meer end Vof,
Og Hanen meer end galte.

I Navn af Nordens Børneflok
Vi Hædersflaget hejser,
Og binder Kransen om din Lok,
Før Du med Storken reiser!
Du, som med Konger rask slog Top,
Du, som en Kejser klædte op,
Du selv er med paa Ærens Top
som Eventyrets Kejser!

Efter sangen var der takketaler af forskellige. Desuden rejste H.C. Andersen sig endnu en gang op og takkede alle sine venner for hilsner og taler.

Kilde: Kongelig privilegeret Aarhuus Stifts-Tidende (1845-1871) 8. september 1869 “Festen for H. C. Andersen”. Teksten er så vidt muligt omskrevet til nudansk. Desuden er der indsat afsnit og overskrifter af Lars Bjørnsten Odense. Fortsættes her!

Sider: 0   1  2  3  4  5  6  7