Laurbærkrans, digt og solskin til H.C. Andersen

Festen for H.C. Andersen

Festen for H.C. Andersen blev afholdt 8. september 1869 for at fejre at det er 50 år siden at han som fattig dreng kom til København fra Odense. I den anledning var der fest på hos Vincents på Gammelholm i København, hvor der var æresgæsten, venner m.fl. var til stede for at hylde Andersen bl.a. med taler og sang. / red.

H.C. Andersen vort lands første politiker

H.C. Andersen håbede snart at kunne gæste Norge, hvor han havde så mange venner, og under stor jubel deklamerede forfatterinden Fru Marie Meyer. f. Benedictsen, et humoristisk digt, i hvilket hun godtgjorde, at Andersen ved sin sjældne gave til at vinde alle mennesker og nationer var vort lands første politiker.

Digt af J. C. Hauch

– Derefter oplæste professor F. L. Høedt følgende digt, som J. C. Hauch havde skrevet til en laurbærkrans, som en del damer havde sendt Andersen:

“Du var et fattigt barn, af lykken forladt
Og dog i dit indre var gemt en sjælen skat;
Men længe det vared, før vi kunde se, –
Vi så kun en fattig fugl i regn og vintersne.

Du ligned selv den fugl, du besang i din vår,
En dejlig digtersvane, født i en hønsegård;
Men da den så blev voksen, og dens stemme fik
Klang,
Da sang den, så det hørtes over fjeld, over vang.

Den havde svanevinger, den fløj mod syden ned,
Den halve verden så det og undres derved.
Og hvor du dig viste, og hvor din sang fandt ly,
Der svandt den kolde vinter, der blev det vår påny.”

Tale af F. L. Høedt

Efter oplæsningen holdt han en udmærket tale, i hvilken han fremhævede, at anerkendelsen af Andersen nu var langt lettere end for 40 til 50 år siden. Det var derfor billigt, at vi vendte os til hans venner fra hin tid og bragte dem vor tak. De havde ikke mere forstand end vi, men de vidste at kritisk beskjæren var en ulykke for Andersen, og at det han trængte til var solskin, meget solskin. Dog behøve disse mennesker ikke vor tak, thi dels have de fået en europæisk tak. Andersen har gengældt enhver venlighed med dobbelt tak. På sine værker, disse digteriske monumenter, har han indskrevet navnene på dem, der stod ham bi: Wulffs, Hartmanns osv. men fremfor alt Collins. Lad os derfor bringe dem litteraturens og nationens tal, og lad os drikke et glas med dem i håbet om, at ethvert ungt talent altid må finde slige velgørere.

Kilde: Kongelig privilegeret Aarhuus Stifts-Tidende (1845-1871) 8. september 1869 “Festen for H. C. Andersen”. Teksten er så vidt muligt omskrevet til nudansk. Desuden er der indsat afsnit og overskrifter af Lars Bjørnsten Odense. Fortsættes her!

Sider: 0   1  2  3  4  5  6  7