Fest i anledning af 50 års dagen ankomsten til København

ndbydelse til H.C. Andersen fra festkomiteen 25. august 1869. Foto Lars Bjørnsten Odense

Festen i anledningen af 50 års dagen for H.C. Andersen ankomst til København

Indbydelse til H.C. Andersen fra festkomiteen 25. august 1869 . Denne indbydelse blev fik H.C. Andersen overbragt den 25. august 1869 på “Rolighed”. Det fremgår af dagbogen således: “… Henriques bragte mig Indbydelse fra Comiteen for min Fest der bestaaer af Ida Koch født Wulff, Mathilde Ørsted. E Collin, Drevsen. Hartmann, Henriques, Bille….”

Ordlyden i indbydelsen til jubilæet er således:

Herr Etatsraad H.C. Andersen Ridder af Danebrog, Dbmd, ..fo

En Kreds af Mænd og Kvinder, der beundre Dem som Digter og tillige troe at kunne henregne sig til Deres Venner, ønsker at samles med Dem Mandagen den 6te September d.a. Halvhundredaarsdagen for Deres Ankomst til Kjøbenhavn. I dens Navn bede vi Dem derfor være Gjæst ved et Festmaaltid den nævnte Dag. Kl. 5. Medlemmer af Komiteen ville, saafremt vi modtager Deres bekræftende Svar, tage sig den Frihed at afhente Dem i Deres Bolig Kl. 4 ¾.

Kjøbenhavn den 25de August 1869

Ida Koch født Wulff, Mathilde Ørsted, E Collin, A.Drevsen. J.P.E. Hartmann, Martin R Henriques, Bille.

Dagen efter modtagelsen af indbydelsen sendte H.C. Andersen et brev til komiteen med følgende ordlyd: “Med stor Glæde og inderlig Taknemlighed modtager jeg Indbydelsen til den 6te September. Hver især min inderligste Tak! Hjerteligst H. C Andersen”

Foto: Lars Bjørnsten 2003

Se mere om H.C. Andersen og København