Akademisk borgerbrev 1828

H.C. Andersens akademiske borgerbrev 1828

H.C. Andersens akademiske borgerbrev 1828

Ordlyd i akademisk borgerbrev: Rector Universitatis Havniensis, cum Senatu Academicica, L.S., Qvod felix faustumqve sit! in Regia Universitate Hauniensi, post Examen, in qvo …… in artibus liberalibus profectum probavir numero civium academicorum adscriptus est Johannes Christianus Andersen e privato Haunienfi. Legesqve ex formula sibi tradita sancte se servaturum promisit. In cujus rei fidem literas has nomine subscripto firmavit.  Hauniæ d. 22 Oct. 1828 Schlegel

Et akademisk borgerbrev er et bevis for at være indskrevet ved universitet. Universiteterne opfattedes siden middelalderen som selvstændige samfund med egne love, jurisdiktion, sædvaner pg lignende. Lærere og studerende ved universitetet var derfor borgere i dette samfund, hvori de blev optaget efter særlige ritualer. Som bevis udstedtes et borgerbrev, således som H.C. Andersens fik sit i 1828. Brugen af akademisk borgerbrev bortfaldt i 1960’erne. Overrækkelses skete ved rusfesten, hvor rusen ved en højtidelighed fik overrakt det akademisk borgerbrev sammen med de akademiske love, og gav rektor hånd på at ville overholde lovene.

Lars Bjoernsten Odense

Se mere om H.C. Andersen og København