Brev til Signe Rigmor Larsen

Første side i et brev til Signe Rigmor Larsen fra H.C. Andersen 1863. H.C. Andersen oplevede flere gange at skulle bedømme unge forhåbningsfulde digtetspirer. I brevet her svarer han den unge Signe Rigmor Larsen, som havde sendt ham et par digte.

Til Frøken Signe Rigmor Larsen

Kjøbenhavn den 7. Sept. 1863

Efter min Hjemkomst fra Landet har jeg modtaget Deres brev; De vil vide min Mening om et Par Smaadigte der findes indlagt i samme, jeg skal sige Dem om De skal holde op at skrive Digte eller blive ved, men det er umueligt at afgjøre ved at læse tre Smaavers, her er ingen Grund til at sige: hold op, men opmuntre Dem kan jeg heller ikke. Det er så let i vor Tid, hvor de Fleste have læst saa meget at bringe sin Stemning ganske ordentligt paa Papiret og det i Verse-Form; har De en Tilfredsstillelse, en Glæde derved, naa, saa i Guds Navn! skriv De kun! De er kun 16 Aar ser jeg antydet i Brevet; det er en ung lykkelig Alder, men i den er der vistnok meget Faae som leverer et godt Digterværk; hvor vidt De vil kunne det; er som sagt umueligt at afgøre, jeg kan ikke engang sige om De har Talent; men opgive det, at nedskrive Deres Følelse og og Stemning, skal De heller ikke; –

Ærbødigst

H.C. Andersen

Kilde: HCA udstilling Frederiksborg Slot. Foto Lars Bjoernsten Odense

Se mere om H.C. Andersen og København