Studerekammeret i København

H.C. Andersens kvistkammer i Vingårdstræde 6 i København, hvor han boede 1827-28.

 Kvistkammeret var H.C. Andersens bolig efter at være blevet taget ud af latinskolen i Helsingør. I 2004 blev der åbnet adgang til H.C. Andersens eneste autentisk bevarede bopæl i København, kvistkammeret på Vingårdsstræde 6 i København. Siden Andersen forlod værelset i 1828 har andre beboet værelset. I 2004 skete der en rekonstruktion af kvistkammeret, som man tror det så ud. Der er etableret alkove, skab bord m.m. Der var indgang fra Magasin på 3. sal, Kgs. Nytorv i København. Indtil 1. november 2006 kunne man i et tilstødende rum se udstillingen om H.C. Andersens tid i Vingårdsstræde. Udstillingen er nedtaget og du kan se udstillingsplancherne om Vingårdsstræde her! (PDF, 25mb).

Kvistkammeret var Andersens studenterhybel, da han forberedte sig på at tage studentereksamen. Han var 22 år, da han den 18 april 1827 flyttede ind og han boede der i et år til 1828. Desuden handler H.C. Andersens digt “Studenten“, der udkom i 1829 om Andersen og hans tanker i kvistværelset i Vingårdstræde, hvor han forberedte sig til studentereksamen.

Kvistkammeret har gjort et uudsletteligt indtryk på Andersen, da det optræder i flere af H.C. Andersens senere værker herunder teaterstykket, vaudevillen “Kærlighed på Nicolai Tårn” fra 1829, i romanen “Kun en spillemand” 1837, i “Billedbog uden billeder” 1839-44, og i eventyret “Nissen hos spækhøkeren” fra 1853. Foto Lars Bjørnsten.

H.C. Andersen skriver i “Levnedsbogen fra 1805-1831” om sit liv i studerekammeret :

Hos en enke fru Schwarts i Vingårdsstræde lejede jeg mig et lille tagkammer. Det var smukt malet, men ikke større end at 3 – 4 mennesker nogenledes kunne være der. Væggene var under taget skrå, og vinduet her gik ud, som andre tagvinduer, men med en vid udsigt. Jeg så over husene til Holmensgade og Slagterboderne, og lige midt for lå Nicolai Tårn, som jeg kunne se lige nede fra grunden af. Om sommeraftenerne gik solen her så dejlig ned. Skyerne stod mig som bjerge, og jeg sank tit her hen i dejlige drømme, mens lirekassemanden spillede neden for. Jeg havde et lille skab i væggen og dette forsynede jeg nu med brød, smør og pølse og havde således min frokost og aftensmad selv. Middagene fik jeg straks og let besat hos mine venner.

Rekonstruktion af H.C. Andersens studereværelse i Vingårdsstræde i København. Foto Lars Bjørnsten Odense 2005.

Se mere på siderne:  0   1  2  3  4  5  6  7  8  9