Mulatten. Originalt romantisk Drama i fem Akter

mulatten

Mulatten. Originalt romantisk Drama i fem Akter af H.C. Andersen. Opført første Gang paa den kongelige Skueplads den 3die Februar 1840. Andet Oplag. Kjøbenhavn. Forlagt af Universitetsboghandler C. A. Reitzel. Trykt i Bianco Luno’s Bogtrykkeri. 1840.

En af H.C. Andersens kollegaer forfatteren Carsten Hauch skriver den 29. januar 1840 til H.C. Andersen bl.a. om “Mulatten”  “… Jeg anseer det egentlig for et Held for Deres Stykke [Mulatten], at det nu først kommer til at gaae; thi nu ere Folk hungrige efter Skuespil; desuden vil Alt, hvad der kaster et Blik paa Negrenes Stilling, i denne Tid dobbelt interessere for den afdøde Konges Skyld; imidlertid, det har De vel selv længe forestillet Dem, og jeg siger Dem intet Nyt. Ret meget Held og megen Lykke ønsker og haaber jeg nu for Dem….” (kilde sdu.dk)

 Foto: Lars Bjørnsten Odense

Se mere på siderne:  0   1  2  3  4  5  6  7  8  9