Om HCAs fødsel og dåb

H.C. Andersens fødsel og dåb Odense

Tv. Silhuetklip af moderen. Efterfulgt af teksten “Nu må min kære moder ikke alt for ofte tage proppen af flasken som står i skabet. Det ville gøre mig hjerteligt ondt at høre mine venner og bekendte i Odense, at der blev gjort løjer af min kærlige gamle moder” H.C. Andersen i brev til sin moder o. 1830. Th. Silhuetklip af Hans Andersen. Set i H.C. Andersens Hus i 2004. Foto Lars Bjørnsten.

 Den 2. februar 1805 blev H.C. Andersens forældre, den 22-årige Hans Andersen og den ca. 36-årige Anne Marie Andersdatter gift i Odense i Sct. Knuds Kirke. Dette skete ca. 2 måneder før hans fødsel og først omkring 1805 fik de fast bopæl. Odense var i 1805 en lille provinsby Odense med ca. 6000 indbyggere. Byen domineres af byens kirker. Marker og enge når helt frem til bygrænsen og byen har ingen forstadsbebyggelse.

Det er uklart, hvor H.C. Andersens mor Anne Marie to måneder efter brylluppet fødte sin søn Hans Christian. Det fortælles, at fødestedet er Hans Jensens Stræde nr. 43-45 på hjørnet af Bangs Boder og Hans Jensensstræde i Odense midt i byens fattigkvarter. Stedet er der, hvor H. C. Andersens hus i dag har til huse. På denne adresse boede på fødselstidspunktet en kvindelig slægtning på fædrenes side, og indtil 1804 havde mormoderen boet der. H.C. Andersen har nok ikke selv vidst hvor han blev født.

I kirkebogen for Sct. Hans sogn nævnes, at Hans Christian er søn af skomagersvend Hans Andersen og hans kone Anne Marie Andersdatter, og at han blev født tirsdag 2. april 1805 kl. 1.00 om morgenen, og at han er hjemmedøbt samme dag. I margenen er tilføjet, at fødestedet er Hans Jensens Stræde 43. Tilføjelsen er af senere dato. Den 15. april samme år fremstilles H.C. Andersen i Sct. Hans Kirke. Sct. Hans kirkes kirkebog 1805. Fol. 134 – Som nr. 19 er anført H.C. Andersens fødsel 2 .4 1805, hjemmedåb samme dag og fremstilling i kirken 2. påskedag. Se H.C. Andersens dåbsattest fra 1805.

H.C. Andersens dåbsattest er fremstillet den 24. november 1823 og denne har været gratis fremgår det af en påtegning. Set i H.C. Andersens Hus i 2004.

Se mere om H.C. Andersens fødsel, dåb og fødehjem