H.C. Andersens Hus i Odense

 H.C. Andersens Hus – H.C. Andersens Fødehjem

安徒生故居

– Hans Jensensstræde 45 5000 Odense C.

Litografi af H.C. Andersens Hus.1867. Hans Jensens Stræde. H.C. Andersens Hus. Kilde: Odense Bys Museer
Litografi af H.C. Andersens Hus.1867. Hans Jensens Stræde. H.C. Andersens Hus. Kilde: Odense Bys Museer
H.C. Andersens Hus – Fødehjem findes på adressen Hans Jensens Stræde 45 5000 Odense C tlf: 65514601.
Litografi af H.C. Andersens Hus. 1867. Hans Jensens Stræde. H.C. Andersens Hus. Kilde: Odense Bys Museer.

Man er ikke sikker på, hvor H.C. Andersens mor Anne Marie Andersdatter ca. to måneder efter brylluppet fødte sin søn Hans Christian. Den senere verdensberømte danske eventyrdigter. Det fortælles dog , at fødestedet er Hans Jensens Stræde nr. 43-45 på hjørnet af Bangs Boder og Hans Jensens Stræde i Odense. Huset rummede tre lejligheder og i en ydmyg lejevåning i sidelængen ud mod Bangs Boder havde hans mormor holdt til indtil 1804. Mormoderen blev som lejer efter 1804 afløst af en kvindelig slægtning på H.C. Andersens fædrene side.  Dengang var området et af Odenses fattigkvarterer, men i dag et område med små, kønne og dyre huse.

Bagved vinduet umiddelbart til højre for den sorte dør, til venstre i billedet, findes det rum, hvor man mener, at H.C. Andersen blev født den 2. april 1805.

I 1868 blev huset i Hans Jensens Stræde 43-45 i den nordøstlige udkant af Odenses gamle bykerne udpeget som H.C. Andersens fødested. Der foreligger ikke en egentlig dokumentation for dette, men det skulle være sket som følge af en mundtlige overleveringer blandt folk i området. H.C. Andersen havde dog ved æresborgerfesten 6. december 1867 på Rådhuset i Odense udtalt den formodning om at han var født i Skulkenborg eller Ramsherred, men senere havde Fyens Stiftstidende en historie om at de ifølge mundtlige overleveringer var huset på hjørnet af Bangs Boder og Hans Jensens Stræde der var H.C. Andersens fødested. Huset var et gammelt og beskedent lavloftet hus med bindingsværk.

H. C. Andersens Hus blev købt af byen Odense og ideen til huset blev lagt i forbindelse med festligholdelsen af H.C. Andersens 100 års dag den 2 april 1905. Nogle driftige folk arbejdede videre med tanken om en museum for det kendte bysbarn. I perioden 1905-08 restaurerede Odense Kommune bygningerne, under ledelse af arkitekt Jens Vilhelm Petersen. Under denne restaurering søgte man at gengive bygningens oprindelige ydre udseende, samtidig med at det indre blev gjort anvendelig til museumsformål. De familier der havde stået H.C. Andersen nærmest, primær familierne Melchior og Collin donerede store gaver og der kunne hurtigt etableredes store og omfattende samlinger til belysning af H.C. Andersens liv og virke.

Museet åbnedes i 1908 og efterhånden blev pladsen i museet trang så i 1928 købte Odense Kommune de små huse, der stødte op til museet og det betød at museet i 1930 kunne udvides med museumsbygninger samt den med store kuppelsal, mindehallen. For denne udvidelse stod arkitekten Niels Jacobsen. Tilbage af udbygningen fra 1930’erne er der i dag stort set kun den store kuppelsal ” Mindehallen”. I “Mindehallen” (Memorial Hall) kan ses Niels Larsens-Stevns flotte fresker, der illustrerer epoker i H.C. Andersens liv med udgangspunkt i “Mit livs Eventyr”. I 1975 100 året for H. C. Andersens død udvides museet med tilføjelse af nye bygninger i forlængelse af kuppelsalen. Arkitekt Ebbe Lehn Petersen stod for denne udvidelse.

Fra år 2002 og de kommende år foregik der en større renovering og ombygning af museet for at gøre det mere nutidigt og interessant for de besøgende. Det nye H.C. Andersens Hus blev åbnet lørdag den 3. maj 2003 . Der er åbnet for nye og anderledes udstillinger. Udstillingerne vil fremover være tematiserede.  Det gule hjørnehus er ført “tilbage” til sin oprindelige stand og blive møbleret som et fattighjem anno 1805. Efter renoveringen er bl.a. hovedindgangen til museet flyttes fra Hans Jensens Stræde til Lotzes Have med adressen Bangs Boder 29. H.C. Andersens Hus er ikke et et traditionelt museum, men et mere et biografisk og litterærmuseum om H.C. Andersen’s forfatterskab. Det er opbygget om hans livshistorie, desuden findes et stort bibliotek, der rummer H.C. Andersens udgivelser næsten overalt i verdenen og på over 130 sprog.

H.C. Andersen Hus i Hans Jensens Stræde. Foto: Lars Bjørnsten 2012

H.C. Andersen Hus i Hans Jensens Stræde. Foto: Lars Bjørnsten 2012

Se mere om H.C. Andersens fødsel, dåb og fødehjem