Jonas Collin

Jonas Collin (1776 – 1861)

Jonas Collin. Malet af C.A. Jensen 1838. Foto Lars Bjørnsten Odense

Finansembedsmand, H.C. Andersens beskytter og godgører. Derudover havde Jonas Collin en masse tillidsposter, således som det fremgår herefter. 1802: Fuldmægtig i Finantscollegiets secreteriat, 1807: Tillige secretair samme sted, 1808: Bankkommisair, 1813: Assessor i Finantscollegiet, 1814: Justitsråd, 1815: Etatsråd 1816: deputeret for finantserne og 1822: Theaterdirecteur, 1827: Medlem af Commissionen for det militaire manufakturvæsen, 1830: Conferentsråd, 1835: Deputeret i Rentekammeret.

Jonas Collin var for H.C. Andersen en respekteret og elsket faderskikkelse og om hvis venlighed ,trofasthed der aldrig var tvivl om. Jonas Collin var “Far ” for H.C. Andersen uden at være formynderisk og H.C. Andersen blev betragtet som en adoptivsøn. Collins hus blev af H.C. Andersen betragtet som ” Hjemmets hjem”. H.C. Andersen havde sin daglige gang i huset . Jonas Collin var husets dominerende personlighed og var meget retfærdig og fair overfor andre.

Afstanden mellem Andersens kammer i Vingårdsstræde og det collinske hus i Bredgade var meget kort, hvilket gjorde det nemt for Andersens at komme “hjem”. Jonas Collin levede under enevældens sidste periode og var både en indflydelsesrig og fremskridtsvenlig embedsmand og samtidig en yderst interesseret samfundsborger, hvilket fremgår af de mange poster han beklædte indenfor bl.a. økonomi, handel og kultur. Han havde forbindelserne til samfundets top og havde en stor familie og en stor formue.

Jonas Collin var uddannet cand.jur. og blev som 27 årig sekretær for fonden ad usus publicos (kunstfonden) og bestred denne post i ca. 30 år, hvorefter sønnen Edvard (Eduard) overtog jobbet. Jonas Collin var i lange perioder økonomisk direktør for Det Kongelige Teater og havde stor indflydelse på repertoiret og opsætningerne på teatret.

Han fik stor betydning for den litterære periode, der kaldes guldalderen, som fostrede en lang række personligheder indenfor kunst, kultur og videnskab, således bl.a. Søren Kierkegaard og H.C. Andersen. H.C. Andersen var i meget stor taknemmelighed til familien Collin og lavede i en lang årrække fødselsdags-sange til Jonas Collins fødselsdag den 6. januar. Efter Andersens afsked med rektor Meisling i Helsingør var det vigtigt for Jonas Collin, at opretholde et fast greb om Andersen og hans uddannelse . Andersen var drømmende og ville hellere digte og skrive i stedet for at beskæftige sig med sin uddannelse og Jonas Collin havde et stort arbejde med at fastholde ham i uddannelserne og holde ham nede ved jorden. Fru Collin havde en tilbagetrukket tilværelse i huset på grund af sin døvhed og senere blindhed. Der var 5 børn, to døtre, Louise Collin (gift Lind) og Ingeborg Collin (gift Drewsen) og tre sønner Edvard Collin, Gottlieb Collin og Theodor Collin.

Se mere om familien Collin her!