Om H.C. Andersens familie

Barndomshjemmet i Munkemøllestræde i Odense. Akvarel af H.J.T. Hanck 1836.

H.C. Andersens familie

I H.C. Andersens selvbiografi fra 1847 og i ”Mit Livs Eventyr” fra 1855 præsenteres man for Andersens forældre, som et lykkeligt harmonisk forældrepar og barndomshjemmet som et propert hjem. Ved nærmere undersøgelser viser det sig at dette ikke holder stik, for i realiteten havde forældrene Hans Andersen og Anne Marie Andersdatter ikke ret meget til fælles ud over deres dreng Hans Christian og så den årlige udflugt i skoven ved Odense Å. Forældrene var følelsesmæssig og åndelig forskellige ligesom deres alder, sind og ånd. H.C. Andersens fader Hans Andersen var udlagt, som far til Hans Christian og skomager Daniel Jørgensen Rosenvinge var udlagt, som fader til Hans Christians halvsøster Karen Marie (registeret med navnet Ane Kaufmann), som blev født i 1799 og døde i fattigdom og prostitution i København 1846.

Da H.C. Andersen blev født den 2. april 1805 var familien boligløs selvom der i Andersens selvbiografi står at familien var lejere af en lille fattig stue, hvor faderen havde tømret sit værksted sammen. H.C. Andersens far og mor flyttede først sammen i 1806 og boede frem til 1807 forskellige steder i Odenses fattigkvarterer. I 1807 lejede familien sig ind i barndomshjemmet i Munkemøllestræde. Andersen skulle ved sin 70 års fødselsdag have udtalt sig om sit fødehjem i Hans Jensens Stræde i Odense (det nuværende H.C. Andersens Hus), at det bestemt ikke var ” i den rønne” at han var født. På et tidspunkt forlød det også fra Andersens amerikanske forlægger Horace E. Scudder at H.C. Andersen skulle have købt sit fødehjem, hvilket Andersen benægtede. I hjørnehuset i Hans Jensens Stræde (det nuværende H.C. Andersens Hus) havde bedsteforældrene på hans mors side boet fra 1802 til december 1804 og muligvis passet Hans Christians 4-årige halvsøster Karen Marie. Dette mens moderen arbejdede som tjenestepige hos købmand Birkerod i Odense. Da Hans Christian Andersen kom til verdenen den 2. april 1805 var hjørnehuset (det nuværende H.C. Andersens Hus) ikke beboet af Andersens bedsteforældre, men af andre fattigfolk med mange børn, som måske var i slægt med Hans Christians far Hans Andersen.

H.C. Andersen kan være født mange steder i Odense og det kan ikke med bestemthed siges at være sket i hjørnehuset i Hans Jensens Stræde i Odense (det nuværende H.C. Andersens Hus). Andersen tog på sine gamle dage skarp afstand fra at skulle have haft denne opvækst og fremstiller sig selv i sine fiktioner, eventyr, romaner og skuespil, et langt mere virkelighedsnært billede af sin barndom end han har gjort i sine selvbiografier. Dette er der mange årsager til, som læserne selv kan tænke over!

H.C. Andersen tilhørte Odenses proletariat. Hans forældre, faderen Hans Andersen som var friskomager og moderen Anne Marie Andersdatter var fattige folk. H.C.Andersens fader lod sig hverve som soldat og døde få år efter sin hjemkomst fra Holsten.

H.C. Andersens farfar var også skomager. Farfaderen blev sindssyg og blev anbragt i stiftelsen Gråbrødre Hospital i Odense. H.C. Andersens moder blev af sin søn også søgt anbragt på Gråbrødre Hospital, men H.C. Andersen fik med hjælp af stiftsamtmand Cederfeld de Simonsen hjælp hende anbragt på en stiftelse for “skikkelige gamle koner”. Hun døde i yderste fattigdom som lem i fattigstiftelsen “Doctors Boder” .

H.C.Andersen tegner et smukt billede af sin moder Anne Marie Andersdatter som uvidende om Verden og Livet, men fuldt af hjerte. Grønt og billeder pyntede vor lille stue, som min moder holdt ren og net; hendes stolthed var, at lagenerne og de små, korte vinduesgardiner var snehvide.

Om H.C. Andersens farmoder Anna Cathrine Nommensdatter (1745-1822) hedder det sig at hun kom daglig , men kort i Hans Christian hjem og at hun især kom for at se sin sønnesøn Hans Christian. Farmoderen skildres som stille og højst elskelig gammel kone med milde blå øjne. Farfaderen skildres om et ulykkeligt og tungsindigt menneske og han ønske om at komme i latinskolen blev aldrig opfyldt. Han følte sig ulykkelig og han havde ingen ro på sig. Fritiden blev brugt i skoven helst alene med Hans Christian.

På grund af krigen i Tyskland meldte HCA’s fader sig som soldat. Han havde håbet på en karriere indenfor militæret som løjtnant , men regimentet nåede kun til Holsten , da der blev sluttet fred. Livet som soldat og de hårde fysiske udfoldelser havde tæret på hans sundhedstilstand.

Han talte i vildelser og fantasier og døde kort efter, den 26. april 1816, kort efter Hans Christians 11 års fødselsdag. H.C. Andersen skrev et “gravmæle” om faderen, så det vides, er det første papir med H.C. Andersens egenhændige håndskrift , der findes i dag.

Faderens tjente i Hans Majestæts Kongens Regiment Nr. 41, samme regiment som grenader Knud Hjallese. Se Hans Christians faders militære regnskabsbog og soldatervisen , som stod først i bogen.

H.C. Andersens moder giftede sig 2 år efter i 1818 med en ung skomager Niels Jørgensen Gundersøe. Hans Christian nåede aldrig at få et godt forhold til sin stedfader, da stedfaderen døde allerede i 1822. Stedfaderen efterlod moderen i stor armod og tøj og værktøj måtte sælges for at skaffe penge til stedfaderens begravelse.

H.C. Andersen havde efter moderens ophold på fattigstiftelsen “Doctors Boder” jævnligt sendt hende penge og tøj. H.C. Andersen besøgte efter sin fraflytning fra Fyn flere gange sin mor, sidste gang i 1832 .

Den 7. oktober 1833 døde hun. H.C. Andersen var på rejse i Italien og fik i Rom brev fra Jonas Collin om sin moders død.

Lars Bjørnsten Odense

Læs om H.C. Andersens familie her!