H.C. Andersens Læsebog

H.C. Andersens Læsebog

Morten Hallagers: Forsøg til en Læse-Øvelses-Bog brugt i landets skoler. Ifølge Odense Bys Museer skulle denne læsebog have tilhørt H.C. Andersen.  Historien er, at denne bog oprindelig skulle have tilhørt kong Frederik den 7., der som barn boede på Odense Slot. På slottet havde H.C. Andersens mor Anne Marie Andersdatter arbejde og læsebogen skulle være skænket til hendes søn. Det formodes at Hans Christian således har brugt denne bog til sine tidligste skolekundskaber på sin vej til at blive en verdensberømt eventyrdigter.

Tekst på første højreside: Forsøg til en Læse-Øvelses-Bog , hvoraf børn kan lære at tjene alle slags danske og latinske bogstaver samt tillige- at lære rigtigt og forståeligt, indeholdende – forskellige materier til deres forstands oplysning og hjerters forbedring. af Morten Hallager, skolelærer. Tiende forøgede og forbedrede oplag. København 1812

Foto: Lars Bjørnsten Odense

Læs om H.C. Andersens skolegang i Odense her!