H.C. Andersens bevillingsbrev af 1. juni 1848

H.C. Andersens bevillingsbrev af 1. juni 1848

Kong Frederik VI og det officielle Danmark viste H.C. Andersen sin store anerkendelse ved at tildele ham en årligt vederlag på 400 Rdl. sølv . den 1. juni 1838.

H. C. Andersen har gennem sit 70 årige liv modtaget flere offentlige ydelser for at have penge til bl.a. uddannelser, rejser . Det har været meget motiverende og opmuntrende for digteren, at få den anerkendelse, der førte med disse vederlag. I dag ydes støtten bl.a. gennem Finansloven, Statens Kunstfond og andre fonde. Dengang var det kongen og “Fonden ad Usus Publicos”, som bl.a. var med til at støtte undervisning, litteratur, kunst, videnskab. Familien Collin havde i en periode en afgørende rolle i denne fond, hvilket sandsynligvis ikke har skadet H.C. Andersens ansøgninger , da han havde et meget tæt forhold til familien Collin.

H.C. Andersens bevillinger:

1822: 350 rbd. sedler årligt i 3 år. Senere forlænget til 1829

1834: Rejselegat forhøjet med 200 rbd. sølv

1833: 600 rbd. sølv i to år til udenlandsrejse

1838: 400 rbd. sølv årligt ( Finansdeputationen )

1841: 600 rbd. som støtte til videre rejse.

1845: Understøttelsen forhøjes med et tillæg 200 rbd. til 600 rbd. årligt. Forhøjelsen skete på Christian VIII initiativ. ( Finansdeputationen )

Se også: http://www.litteraturpriser.dk/sk/livsvar1.htm#Finans

Foto: Lars Bjørnsten Odense

Se også “Andet” om H.C. Andersen.