H.C. Andersen II. Den jydske Hede i Regnveir

H.C. Andersen

II.

Den jydske Hede i Regnveir

Röslein, Röslein, Röslein roth,
Röslein auf der Haide.
Goethe.

Ak, Himlen staaer med Graat i Graat!
Og Regnen rusker nu saa smaat;
See, Heden hist og her sig høiner,
Men Lyng og Lyng og Lyng man øiner;
Hver grønlig Plet gjør Hjertet glad,
Skjøndt Græsset ligner Andemad.

Saa tungt i Sandet Vognen gaaer,
Og Lyngen ind mod Hjulet slaaer;
To Smaa-Børn vogte Faar ved Veien,
Hør, Drengen blæser paa Skalmeien,
Imedens fromt hans Søsterlil,
En Psalme synger os dertil.

Hun ogsaa andre Viser veed,
Selv den, om: “Roat, som faldt ned —“
— Men tys! hvo er det som sig nærmer?
Det er’ Nomade-Folk, som sværmer;
Zigeunere de er’ paa Tydsk,
Men kaldes Kjeltringer paa Jydsk.

See, Konen her er ikke styg!
Hun bærer Vuggen paa sin Ryg;
Den Lille sover der og drømmer,
Skjøndt Regnen over Vuggen strømmer;
De andre Unger ved Siden gaae,
De traske godt, skjøndt de er’ smaa.

Hvo veed —? Selv Tanken gjør saa godt;
Maaskee jeg her, skjøndt Alt er graat,
Skal deres Preciosa møde,
Den fine, line, søde, bløde!
Hvor er hiin Sol paa Hedens Nat?
Mon hun er alt i Hullet sat?

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems