H.C. Andersens digt til Moritz G. Dorothea Melchiors sølvbryllup 17. juni 1871

H.C. Andersens digt til Moritz G. Dorothea Melchiors sølvbryllup 17. juni 1871, fremsagt af den 3- årige dattersøn Poul. Foto Lars Bjørnsten 2002.

Vil De nu være stille i Stuer og Sale,
Saa siger lille Poul sin store Tale,
Jeg er den ældste af de yngste To,
Kan bedst holde Tale, kan I troe.
Jeg tømmer i Dag Sølvbryllups Kruset
Og gratulerer fra hele Huset,
Fra Unge og Gamle, fra Store og Smaa.
Jeg har mine bedste Klæder paa,
Og mødte jeg ganske dem foruden,
Saa kunde man troe jeg var Elskovsguden,
For jeg er velskabt og sød og lille.
Men det var ei det , jeg sige vilde!
– Min Tale den er som et Træ, der groer,
Det har af Ønsker et Blomsterflor,
Og hver en Blomst, baade lille og stor
Har jeg kysset paa; saa sandt jeg troer,
Bag hvert lille Blad et Kys der boer
Til Bedstefa’er og til Bedstemoer //

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems