Fem og tredsindstyve Smaavers 2. Korfits Ulfeld

H.C. Andersen Information Odense

H.C. Andersen digt 1854
 
Fem og tredsindstyve Smaavers
 
2. Korfits Ulfeld

Man opskrev dine Feil, din Dyd man dulgte,
Om denne dog de danske Hjerter veed;
Den ædleste af Qvinder tro Dig fulgte,
Dit Monument er hendes Kjærlighed

Digtet herover og andre er samlet under titlen “Fem og tredsindstyve Smaavers”. Mange af disse digte har tidligere været trykt i forskellige digtsamlinger, rejseskildringer, tidsskrifter, ugeblade, lejlighedstryk m.fl.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems