H.C. Andersen digt 1873: En Stemning

H.C. Andersen digt 1873

En Stemning

(Hamburg, Juli 1873.)

Tanker flyve fra Sjælen
Ud mod hver Himmelkugle,
Flyve som Sæbebobler,
Syngende Sommerfugle.
Jeg kan høre dem synge,
Veed, fra hvad Dyb de kom;
Hvad kan den travle Verden
Vel bryde sig herom?
Jeg kun fornam dem herinde —
Saae dem og saae dem forsvinde:
Solguld paa Skyens Søm! —
Saadan skal jeg forsvinde,
Alt skal slukkes herinde,
Livslyst, hver deilig Drøm —
Svinde som Skyen og Skyggen,
Det er Menneskelykken!

Sært Tankerne synke og stige
Som Bølger i Verdens Hav.
Du, Danmark, mit Hjertes Rige!
Forund mig min Glemsels Grav!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems