,,Det er Liv at Reise” 1850

H.C. Andersen digt 1850

Nogle Viser: V

,,Det er Liv at Reise” 

Afsunget i Studenterforeningen, da Borgaard reiste

Mel. Danmark deiligst Vang og Vænge!
Foraars-Taagerne sig hæve,
Grøn er hver en Plet!
Det at reise er at leve,
Blodet ruller let!
Solen kalder, Blomster dufte,
Milde Sommervinde lufte;
Ud, ja ud! vi seilet heise,
Det er Liv at Reise!

Damp paa Bølgen, Damp paa Banen,
Fremad drage vil,
Hverken Svalen eller Svanen
Flyve bedre til;
Nye Folk og nye Byer
Vexle om, som Luftens Skyer,
Held Enhver, som Seil kan heise.
Det er Liv at Reise!

Fuglen Vingen slaaer mod Rude,
Vi maae ud, afsted!
Kundskabs-Frugten gror derude,
Sundheds-Æblet med:
Flyve vil vi! Frugter plukke!
Alt det Herlige, det Smukke!
Glæde! Glæde! Seil vi heise!
Det er Liv at Reise!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

… At rejse er at leve

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems