Fem og tredsindstyve Smaavers 6. (Rom 1840)

H.C. Andersen Information OdenseH.C. Andersen digt 1854
 
Fem og tredsindstyve Smaavers
 
6. (Rom 1840)

Op til de vaade Øer, hvor Vinden blæser koldt
Hvor paa Forstandens Bismer det Skjønne bliver holdt,
Hvor der er store Minder imellem Nutids Smaat,
Der flyver tidt min Tanke, men det gjør mig ei godt;
Da kommer Gift i Blodet og Hovmod i mit Sind,
Og bitter er den Taare der flyder paa min Kind.

Digtet herover og andre er samlet under titlen “Fem og tredsindstyve Smaavers”. Mange af disse digte har tidligere været trykt i forskellige digtsamlinger, rejseskildringer, tidsskrifter, ugeblade, lejlighedstryk m.fl.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems