H.C. Andersen 1846: Alphabet-Bouquet (Alfabet-Buket)

H.C. Andersen 1846

Alphabet-Bouquet (Alfabet-Buket)

 A. Agurke-Blomst.

Een seer man født for Prosa og Een for Poesi,
Een skabtes for Agurker og Een for Potpourri!

B. Buxbom

Naar Vinteren dræber alt det Skjønne,
Da skattes først det evigt Grønne.

C. Christi-Blodsdraabe

GaaerVerden Dig for haardt imod,
Husk: Christus maatte græde Blod
.
D. Drue-Blomst

Beskeden som Blomst, men god som Frugt,
Kan der være i Verden noget mere Smukt?

E. Engblomme

Engblommen, ved du, vokser frem i mosen,
men bragt til dig, misundes den af rosen.

F. Fiirkløver

Med den i Haanden Du bliver perplex,
Du seer Dig selv som en lille Hex!

G. Georgine

Prangende Daare
Du kan dog ikke saare.

H. Hyacinth

Dens Klokker ringe over Eng,
At Skjønheds Blomst gaaer snart i Seng.

I. Ildlilie

I denne Blomst vi To forenes sammen
Du er den friske Lillie, jeg er Flammen!

K. Kongelys

Skjønt født paa Marken, kan man være
Et Kongelys med Ære.

L. Lindeblomst

Hjertet skal ligne Lindens Blad,
Men ei ved hvert Hjerte just Blomsten sad.

M. Myrthe

Den Sorg er altid mindre, hvor
To kunne Sorgen dele,
Og Lykken bliver dobbelt stor,
hvor Tvende fik den hele!

N. Noli me tangere

Forstaaer Du denne Blomst? Jo den er rigtig,
Den er mig selv. — Jeg beder, vær forsigtig!

O. Oksedrive

See ei paa Navnet, ringe useligt — !
Gud gav mig Plads i Sovens Skjønheds-Digt!

P. Purpurlilie

Vogt Dig, stærke Purpurlilie,
At ikke Sommerfuglen faaer sin Villie!

Q. Qvæde

Hvad ei et Slkys folder ud,
Maa modnes ved den skarpe Lud.

R. Ridderspore

Mærk det, I Smaa og Store,
Som axle Eders Skind,
Eet er en Ridderspore,
Et Andet — Riddersind!

S. Solsikke

Den dreier sig bestandig efter Slen,
Men Solen la’er den sidde dog paa Stolen.

T. Tulipan

Jeg er just kostbar, derpaa kan Du stole,
Man spørger ei om Sjæl, men kun om Kjole.

U. Ulvefod

Det mindste Blad er et Hexeri,
Der sidder en levende Sjæl deri!

V. Violer

Fra den Tid jeg dine Øine saae,
Er ingen Violer rigtige blaae!

X. Y. Z.

Hvad gjør jeg med X og med Y og med Z?
De falde som Ukrud fra min Bouquet.

Æ. Ærteblomst

Den fineste Blomst med bedste Villie,
Tidt ender som Bælg med en stor Familie.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems