Fem og tredsindstyve Smaavers 29. Da jeg saae hende igjen.

H.C. Andersen digt 1854
 
Fem og tredsindstyve Smaavers
 29. Da jeg saae hende igjen.
 
Vi saae hinanden efter mange Aar;
Jeg saae — i Dybet, da jeg saae Øiet!
Min Tanke aldrig hun vide faaer,
Vi hilsedes, vi vare saa fornøied’
Det var et stort Minut og dog saa rigt,
En Duft af Blomster strømmed’ mig imøde!
Jeg tænkte paa — en Sang, et Ungdoms-Digt,
Jeg nynner den — og mine Kinder gløde.

Digtet herover og andre er samlet under titlen “Fem og tredsindstyve Smaavers”. Mange af disse digte har tidligere været trykt i forskellige digtsamlinger, rejseskildringer, tidsskrifter, ugeblade, lejlighedstryk m.fl.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems