Med et Kravebaand

H.C. Andersen

Deviser med Presenter

Med et Kravebaand

Fordi man gaaer med Kravebaand,
Derfor har man ej Slaveaand;
Det trøste Dig, du Lilievaand!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems