Digt af H.C. Andersen om “Berlin”

Stadtschloss Berlin efter 1853 Kilde: Wikipedia

Digt af H.C. Andersen om “Berlin”

H.C. Andersen har på sin rejse til Harzen og Sachsisk Schweiz 16.5.1831 — 24. 6.1831 også besøgt Berlin i Tyskland. Den 14. juni 1831 skriver han til Edvard Collin om at han nu har været i Berlin i to dage og har travet en del om og at han vil blive der to dage endnu, så passer det bedre med hans hjemrejse planer. Hvad han mener om byen eller som han skriver “Hvorledes ellers Byen her smager mig vil De kunde see af følgende:

Berlin

Snoerlige Gader, Palai ved Palai,
Man bliver træt af at gaae og at see;
Pæne Soldater, — den første jeg saae,
Følte jeg gjennem mit Hjerte gaae,
Og jeg brød ud : Hvilken Krop ! hvilke Been!
Gud, hvor det dog er en nydelig een!
“Unter den Linden”, Alverden gik,
(Smukkere er det i Kobberstik)
Gaderne støve og Ungdommen med
Ak, det gjør Øinene stor Fortred!
Ægte “Berliner-Witz” finder man her,
Og den er kostbar, tro mig, især,
Hvis den med “Schnelposten” skulde herfra,
Blev den for dyr, ved sin Tyngde, ak ja !
“R” bliver snurret, man siger “mein Gott”
Ellers er Folket meget godt.
Byen — ja, vendt paa kryds eller tvers,
Bliver for stor til at sætte i Vers.

Moral

Mærk Dig : Moralen er saare fiin,
Man kan faae ud af det store Berlin.

Kilde: H.C. Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin. Indhold: Bd. 1 : 1828-43. – 1933, Kbh, Levin & Munksgaards Forlag, 1933-37. – 6 bd., portr.udg. af C. Behrend og H. Topsøe-Jensen.

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems