H.C. Andersen 1830: Hvile paa Heden III.

H.C. Andersen 1830

Hvile paa Heden

III.

— — — den nøgne Hede, 
Som er sin egen Grændse — —
Grundtvig

Sørgende, stor ligger foran os
Den sortbrune Hede;
En enkelt Enebærbusk hæver sig lysegrøn
Frem mellem Lyngen.
Rundt om er Bakker og Høie,
Der som en Bjergryg sig strække langs gjennem Landet.
Men ved hver Skrænt,
Ja ved Hjulsporet selv,
Fremtrænger den rødgule Ahl.
Det er, som glede vi over en Klode, der uddød
Laae under os; en sørgende Grav;
Men Fuldmaanen skinner saa smukt paa den dunkelblaa Himmel,
Hvor de underligt formede Skyer
Glide henad, som svømmende Bjerge.
Alt er saa stille.
Man hører kun Vognhjulets Skuren
Dybt i den sandede Vei;
Men stille sidde de Reisende, indsvøbt i Kapper,
Thi skarp blæser Vinden fra Vest
Over den øde, sortbrune Hede.

Her ligger et Huus,
Eensomt, midt i den ubeboede Egn,
Faldefærdigt og lavt;
Ret som et Vrag i det blikstille Hav,
Staaer det foran os.

Der i løse, natlige Dragt
Viser Huusmoderen sig.
Hun er hæslig, gammel og bruun;
Skjødesløst hænger det lasede Skjørt
Om de skarpe, knoklede Lænder,
Snart gjør hun Ild med den tørrede Lyng;
See hun puster, og Røgen
Hvirvler kulsort iveiret,
Og Flammen kaster sit rødlige Skjær
Paa det magre, rynkede Ansigt.

Udenfor leire vi os,
Lave vor Punsch og sidde, som Guder
Stolt, paa den sortbrune, slumrende Jord,
Der seiler med Maanen i Luften.
Den Gamle griner saa smaat og nipper
Til Punschen hun fik, og fortæller
Om Spaniolerne, som
Her i Krigens Tid havde været;
Hvordan de fremmede Gjester, som ingen forstod,
Her midt paa Heden sloge Leir;
Hvordan de ofte græd som Børn
Og nævnede Hjemmet;
Snart dansed’ og sprang i de maaneklare Aftener,
Og sang deres fremmede, hjemlige Sange,
Langt fra Hjemmet, alene,
Paa den øde, sortbrune Hede. —

Vort Maaltid endt,
Vi sidde paa Vognen igjen
Og nikke Farvel til den Gamle,
Der spøgelseagtigt stirrer paa os og nikker igjen.

Men bag Døren
Titter en halvvoxen Pige nysgjerrig frem;
Forundret seer hun paa os, gaber og strækker
De dovne, deilige Lemmer,
Saa Kjolen, hun løst har slængt om sig,
Gaaer bort fra den fyldige Skulder
Og viser os Marmor paa Heden.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems