H.C. Andersen Bryllupssange 6. Augusta Jøhnke og Carl Reitzel. (den 1ste Juni 1859.)

H.C. Andersen

Bryllupssange 6.

Augusta Jøhnke og Carl Reitzel.

(den 1ste Juni 1859.)

Ved festligt Bord nu tømmes skal Pokalen, En Krands af Ønsker være om den lagt; Forældre, Søskende, Enhver i Salen Sit Hjertes Blomsterflor har Eder bragt. I Kjærlighed mod Kjærlighedens Rige Gaaer Livets Vei, og Troskab er dens Grund; O, gid hver Dag, som kommer, maa udsige: Velsignelse sprang frem fra denne Stund.

En Alvors-Time, riig paa Drøm og Lykke, Er for den unge Brud, idet hun gaaer Ind i det Hjem, hvor hun skal boe og bygge, Med Manden dele lyse, mørke Kaar, Fromt sig hengive og dog Støtte være, Fremmane Solskin, er end Himlen graa; Der hvor ret elskes, der kan Hjertet bære Hver byrde, som Vor Herre lægger paa!

Ved Mimers Væld — Bogladen her vi mene — Brudgommen voxte op saa kjæk og klog. “Det er ei godt, at Mennesket er ene!” Det læste han i alle Bøgers Bog; Drog saa til Donau, Rhinen; — Hjertet vilde Dog helst tilbage til det danske Hjem; To Øine smilte der, trofaste, milde, Dem saae han paa, og saa brød Flammen frem!

Og nu, da Foraar synges os fra Skoven, Forhaabningstiden svinger Krands og Flag, Solvarmen strømmer ned, saa mild, fraoven, Nu feires skal den glade Bryllupsdag. For Brud og Brudgom Sangens Jubel stige Med gyldne Ønsker ret fra Hjertets Grund; Gid hver en Dag, som kommer, maa udsige: Velsignelse sprang frem fra denne Stund!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems