Kong Christian den Ottende I. 1841

H.C. Andersen digt 1841

 Kong Christian den Ottende.

 I.

 Bøndernes og Fiskernes Sang ved Slottet Sorgenfri

 den 18de September 1841.

Du, Konge! vil modtage
Selv fattig Mand, som Gjest!
I Uger og i Dage
Vi tænkte på din Fest.
Det glæded’ os saa saare
At see Dig karsk og glad;
O, tidt ved Plov og Aare
Vi for vor Konge bad!

En Sang paa Fødselsdagen
Vi synge ved dit Slot;
Dog Visen gjør ei Sagen,
Den er, det menes godt.
Saaledes Du den tage,
Og kjærligt huske vil:
I Uger og i Dage
Vi glæded’ os dertil!

Indøvet har vi Sangen,
At ret den kunde gaa,
Og Krands og Flag paa Stangen,
Ja, det vi selv bandt paa!
Det skal saaledes sige
Vor glæde ved din Fest.
Gud skjærme Danmarks Rige
Og ham, som vil det bedst!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems