Fem og tredsindstyve Smaavers 61. Cavaleren til sin Dame paa et Bal “for de Vandlidte”

H.C. Andersen digt 1854
 
Fem og tredsindstyve Smaavers
 
61. Cavaleren til sin Dame paa et Bal “for de Vandlidte”

Jeg kom herhen for de Vandlidte,
Og jeg gaaer hjem blandt de Brandlidte.

Digtet herover og andre er samlet under titlen “Fem og tredsindstyve Smaavers”. Mange af disse digte har tidligere været trykt i forskellige digtsamlinger, rejseskildringer, tidsskrifter, ugeblade, lejlighedstryk m.fl.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems