H.C. Andersen: Kongehuset 1. Til Frederik den Sjette.

H.C. Andersen

Kongehuset 1.

 Til Frederik den Sjette.

(I “Det Kgl. kjøbenhavnske Skydeselskab” d. 1ste Febr. 1838.)

Vor Tid er Aandens Dage,
Og Frederik den forstod,
Frem saae han, ei tilbage;
Thi han er Danmark god.
Husk vel, hvad godt han bragte!
Er vor tid vorden Old,
Da vil den Sæd, han lagde,
End bære tusindfold.

En Kongekrone tynger,
Tung er den gyldne Glands,
Naar Kjærlighed ei slynger
Om den sin Blomsterkrands.
Du har det selv Dig tolket:
Den bedste Glands, Du veed,
Er Kjærlighed hos Folket
Og egen Hjerte-Fred.

Dit Hjerte vi forstode,
Ved det dit Navn er stort;
Hav Tak for alt det Gode,
Som Du har Danmark gjort!
Gid seent vor Kind maa gløde
I Smerten ved dit Savn!
Gid her vi tidt maae møde,
Høit jublende dit Navn!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems