Studie efter Naturen 1831

H.C. Andersen digt 1831

Studie efter Naturen

Fände sich ein Niederländer hier,
Er nähme wahrlich gleich Quartier,
Und was er sieht, und was er mahlt,
Wird hundert Jahre nachgezahlt.
Göthe

Solen skinner i Naboens Gaard, Husene ere saa lave,
Gaarden har Plads til en Møding kun og en trealens
Have.
Haven er i sin egen Maneer, den har slet ingen Gange;
Men den eier een Stikkelsbær-Busk, der er saa god,
som saa mange.
Mutter i Dag har næstendeels skjult baade Møding og
Have,
Thi sine Sengklæder, paa et Stillads, har hun i Solen,
den brave!
Ungerne sole sig ogsaa lidt, ligge paa Dyne og Pude,
Hver har i Haanden et Smørrebrød, som de fortære
derude;
Smørret smelter i Solens Brand, — Søvnen over dem
daler
Gaardhanen stikker sit Hoved frem, bryster sig stolt og galer.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems