Med et tydsk Exemplar af mine Eventyr

H.C. Andersen
 
Deviser med Presenter
 
Med et tydsk Exemplar af mine Eventyr

(Til en ung preussisk Officeer, der havde stort Talent til at tegne. Frøken Frohmann i Berlin bad mig der at skrive foran i et Exemplar, og jeg skrev:)

Du har en Kunstnersjæl, jeg troer derpaa,
Dens Straaler jeg i dine Skizzer saae.
Du har et ærligt Øje; — Hjertets Grund
Staaer i et trofast Smiil omkring Din Mund.
Jeg strax forstod Dig. Eventyr de skikke
Dig denne Juul; Veninden har dem bragt;
Et lille Vers jeg har i Bogen lagt;
Du har en Ven i Danmark; glem ham ikke!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems