Med et Huuskors

H.C. Andersen
 
Deviser med Presenter
 
Med et Huuskors

Et Huuskors faaer Du her; prøv dine Kræfter!

De andre Kors — de komme siden efter!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems