Vignetter til danske Digtere 1832 O. J. Samsøe

H.C. Andersen Information Odense

H.C. Andersen digt

Vignetter til danske Digtere 1832

O. J. Samsøe (født den 21 Marts 1759. † 1796)

Din Vaar os lod en deilig Sommer haabe,
Men paa det røde Bær laae Dødens Draabe.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems